Sách tham khảo
33(V) QUY 2017
Quyền chọn của nhà đầu tư và vai trò của Chính phủ trong việc giảm thiểu tổn thất do bất đối xứng thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam /
Kí hiệu phân loại 33(V)
Nhan đề Quyền chọn của nhà đầu tư và vai trò của Chính phủ trong việc giảm thiểu tổn thất do bất đối xứng thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam / Phạm Đức Chính chủ biên ; Trần Thị Thu Trang
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2017
Mô tả vật lý 235 tr. : minh họa ; 24 cm.
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật
Tóm tắt Trình bày những vấn đề cơ bản về bất đối xứng thông tin, các nguyên tắc giao dịch của thị trường; thị trường chứng khoán, bất đối xứng thông tin và quyền chọn của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Phân tích thực trạng bất đối xứng thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2000 đến nay; từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục và hạn chế tình trạng này.
Từ khóa tự do Thị trường chứng khoán
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Nhà đầu tư
Từ khóa tự do Bất đối xứng thông tin
Từ khóa tự do Việt Nam
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Thu Trang,
Tác giả(bs) CN Phạm, Đức Chính,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênKT(10): DSVKT 003259-68
000 00000nam#a2200000ua#4500
00167121
0022
004E9A910B7-774B-496A-8908-1F5C6CDEF9F5
005201807260956
008180712s2017 vm vie
0091 0
020 |a9786047357161|c73000
039|a20180726095604|bluongvt|c20180712151713|dLUONGVT|y20180712094713|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a33(V)|bQUY 2017
24500|aQuyền chọn của nhà đầu tư và vai trò của Chính phủ trong việc giảm thiểu tổn thất do bất đối xứng thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam /|cPhạm Đức Chính chủ biên ; Trần Thị Thu Trang
260 |aTP. Hồ Chí Minh : |bĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, |c2017
300 |a235 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
500|aĐầu trang tên sách ghi: Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật
520|aTrình bày những vấn đề cơ bản về bất đối xứng thông tin, các nguyên tắc giao dịch của thị trường; thị trường chứng khoán, bất đối xứng thông tin và quyền chọn của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Phân tích thực trạng bất đối xứng thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2000 đến nay; từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục và hạn chế tình trạng này.
653 |aThị trường chứng khoán
653 |aKinh tế
653 |aNhà đầu tư
653 |aBất đối xứng thông tin
653|aViệt Nam
7001 |aTrần, Thị Thu Trang,|cThS.
7001 |aPhạm, Đức Chính,|cPGS. TS.,|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cKT|j(10): DSVKT 003259-68
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2018/nxbdaihocquocgiatp.hcm/quyenchoncuanhadautuvavaitrocuachinhphutrongviecgiamthieutonthatthumbimage.jpg
890|a10
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVKT 003268 Đọc sinh viên 33(V) QUY 2017 Sách tham khảo 10
2 DSVKT 003267 Đọc sinh viên 33(V) QUY 2017 Sách tham khảo 9
3 DSVKT 003266 Đọc sinh viên 33(V) QUY 2017 Sách tham khảo 8
4 DSVKT 003265 Đọc sinh viên 33(V) QUY 2017 Sách tham khảo 7
5 DSVKT 003264 Đọc sinh viên 33(V) QUY 2017 Sách tham khảo 6
6 DSVKT 003263 Đọc sinh viên 33(V) QUY 2017 Sách tham khảo 5
7 DSVKT 003262 Đọc sinh viên 33(V) QUY 2017 Sách tham khảo 4
8 DSVKT 003261 Đọc sinh viên 33(V) QUY 2017 Sách tham khảo 3
9 DSVKT 003260 Đọc sinh viên 33(V) QUY 2017 Sách tham khảo 2
10 DSVKT 003259 Đọc sinh viên 33(V) QUY 2017 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào