Giáo trình
34(V)01(075) GIA 2017
Giáo trình Lí luận chung về nhà nước và pháp luật /
Kí hiệu phân loại 34(V)01(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Lí luận chung về nhà nước và pháp luật /Trường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn Minh Đoan, Nguyễn Văn Năm ; Nguyễn Văn Động, ... [et al.]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1, có sửa đổi, bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư pháp, 2017
Mô tả vật lý 496 tr. ; 22 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Lí luận chung về nhà nước và pháp luật, gồm: nguồn gốc và kiểu nhà nước; bản chất, chức năng, hình thức của nhà nước; nguồn gốc và kiểu pháp luật; bản chất, vai trò, hình thức và nguồn của pháp luật; quy phạm pháp luật; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí,…
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Pháp luật
Từ khóa Giáo trình
Từ khóa Nhà nước
Từ khóa Lý luận nhà nước pháp luật
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Minh Đoan,, PGS. TS.,, Chủ biên
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Nam,, TS.
Tác giả(bs) CN Lê, Văn Long,, PGS. TS.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Động,, PGS. TS.,, Chủ biên
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hồi,, PGS. TS.
Tác giả(bs) CN Bùi, Xuân Phái,, TS.
Tác giả(bs) CN Đoàn, Bạch Liên,, ThS.
000 00000nam#a2200000ua#4500
00167129
0021
0042680810A-001D-4492-8E60-57EAF5A42DFF
005201807261123
008180719s2017 vm vie
0091 0
020 |a9786048111229
039|a20180726112309|bluongvt|c20180726112228|dluongvt|y20180719141303|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)01(075)|bGIA 2017
1101 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aGiáo trình Lí luận chung về nhà nước và pháp luật /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn Minh Đoan, Nguyễn Văn Năm ; Nguyễn Văn Động, ... [et al.]
250 |aTái bản lần thứ 1, có sửa đổi, bổ sung
260 |aHà Nội : |bTư pháp, |c2017
300 |a496 tr. ; |c22 cm.
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Lí luận chung về nhà nước và pháp luật, gồm: nguồn gốc và kiểu nhà nước; bản chất, chức năng, hình thức của nhà nước; nguồn gốc và kiểu pháp luật; bản chất, vai trò, hình thức và nguồn của pháp luật; quy phạm pháp luật; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí,…
653 |aViệt Nam
653 |aPháp luật
653 |aGiáo trình
653 |aNhà nước
653 |aLý luận nhà nước pháp luật
7001 |aNguyễn, Minh Đoan,|cPGS. TS.,|cChủ biên
7001 |aNguyễn, Văn Nam,|cTS.
7001 |aLê, Văn Long,|cPGS. TS.
7001 |aNguyễn, Văn Động,|cPGS. TS.,|cChủ biên
7001 |aNguyễn, Thị Hồi,|cPGS. TS.
7001 |aBùi, Xuân Phái,|cTS.
7001 |aĐoàn, Bạch Liên,|cThS.
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2017/giaotrinhliluanchungvenhanuocvaphapluat/agiaotrinhliluanchungvenhanuocvaphapluatthumbimage.jpg
890|c1|a0
925 |aG
926 |a0
927 |aSH

Không tìm thấy biểu ghi nào