Giáo trình
34.014(075) GIA 2018
Giáo trình Xã hội học pháp luật /
Kí hiệu phân loại 34.014(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Xã hội học pháp luật /Trường Đại học Luật Hà Nội ; Ngọ Văn Nhân chủ biên ; Phan Thị Luyện
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư pháp, 2018
Mô tả vật lý 391 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Xã hội học pháp luật, gồm: nhập môn xã hội học pháp luật; phương pháp điều tra; mối liên hệ giữa pháp luật với cơ cấu xã hội và chuẩn mực xã hội; khía cạnh xã hội của hoạt động xây dựng và thực hiện pháp luật; sai lệch chuẩn mực pháp luật.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Giáo trình
Từ khóa Xã hội học pháp luật
Tác giả(bs) CN Ngọ, Văn Nhân,, TS,
Tác giả(bs) CN Phan. Thị Luyện,, TS.
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(30): DSVGT 007482-511
Địa chỉ DHLMượn sinh viênGT(150): MSVGT 110416-565
000 00000nam#a2200000ua#4500
00167366
0021
0048F293290-D7B6-407F-A93E-94DC0CE9808A
005201810241415
008180824s2018 vm vie
0091 0
020 |a9786048112820|c51000
039|a20181024141520|bhuent|c20181024113642|dhuent|y20180824104450|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34.014(075)|bGIA 2018
1102 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aGiáo trình Xã hội học pháp luật /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Ngọ Văn Nhân chủ biên ; Phan Thị Luyện
260 |aHà Nội : |bTư pháp, |c2018
300 |a391 tr. ; |c21 cm.
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Xã hội học pháp luật, gồm: nhập môn xã hội học pháp luật; phương pháp điều tra; mối liên hệ giữa pháp luật với cơ cấu xã hội và chuẩn mực xã hội; khía cạnh xã hội của hoạt động xây dựng và thực hiện pháp luật; sai lệch chuẩn mực pháp luật.
653 |aViệt Nam
653 |aGiáo trình
653 |aXã hội học pháp luật
7001 |aNgọ, Văn Nhân,|cTS,|eChủ biên
7001 |aPhan. Thị Luyện,|cTS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(30): DSVGT 007482-511
852|aDHL|bMượn sinh viên|cGT|j(150): MSVGT 110416-565
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2018/giaotrinhxahoihocphapluat/agiaotrinhxahoihocphapluatthumbimage.jpg
890|c1|a180|b347
925 |aG
926 |a0
927 |aGT
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVGT 110565 Mượn sinh viên 34.014(075) GIA 2018 Giáo trình 180 Hạn trả:19-10-2020
2 MSVGT 110564 Mượn sinh viên 34.014(075) GIA 2018 Giáo trình 179
3 MSVGT 110563 Mượn sinh viên 34.014(075) GIA 2018 Giáo trình 178 Hạn trả:21-05-2020
4 MSVGT 110562 Mượn sinh viên 34.014(075) GIA 2018 Giáo trình 177
5 MSVGT 110561 Mượn sinh viên 34.014(075) GIA 2018 Giáo trình 176 Hạn trả:14-05-2020
6 MSVGT 110560 Mượn sinh viên 34.014(075) GIA 2018 Giáo trình 175
7 MSVGT 110559 Mượn sinh viên 34.014(075) GIA 2018 Giáo trình 174
8 MSVGT 110558 Mượn sinh viên 34.014(075) GIA 2018 Giáo trình 173 Hạn trả:01-06-2020
9 MSVGT 110557 Mượn sinh viên 34.014(075) GIA 2018 Giáo trình 172
10 MSVGT 110556 Mượn sinh viên 34.014(075) GIA 2018 Giáo trình 171 Hạn trả:19-10-2020
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 18