Giáo trình
34.014(075) GIA 2018
Giáo trình Xã hội học pháp luật /
Kí hiệu phân loại 34.014(075)
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Giáo trình Xã hội học pháp luật /Trường Đại học Luật Hà Nội ; Ngọ Văn Nhân chủ biên ; Phan Thị Luyện
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư pháp, 2018
Mô tả vật lý 391 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Xã hội học pháp luật, gồm: nhập môn xã hội học pháp luật; phương pháp điều tra; mối liên hệ giữa pháp luật với cơ cấu xã hội và chuẩn mực xã hội; khía cạnh xã hội của hoạt động xây dựng và thực hiện pháp luật; sai lệch chuẩn mực pháp luật.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Giáo trình
Từ khóa Xã hội học pháp luật
Tác giả(bs) CN Ngọ, Văn Nhân,, TS,
Tác giả(bs) CN Phan. Thị Luyện,, TS.
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(30): DSVGT 007482-511
Địa chỉ DHLMượn sinh viênGT(150): MSVGT 110416-565
Địa chỉ DHLPhân hiệu Đắk LắkGT(120): PHGT 001494-613
000 00000nam#a2200000ua#4500
00167366
0021
0048F293290-D7B6-407F-A93E-94DC0CE9808A
005201810241415
008180824s2018 vm vie
0091 0
020 |a9786048112820|c51000
039|a20181024141520|bhuent|c20181024113642|dhuent|y20180824104450|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34.014(075)|bGIA 2018
1102 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aGiáo trình Xã hội học pháp luật /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Ngọ Văn Nhân chủ biên ; Phan Thị Luyện
260 |aHà Nội : |bTư pháp, |c2018
300 |a391 tr. ; |c21 cm.
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Xã hội học pháp luật, gồm: nhập môn xã hội học pháp luật; phương pháp điều tra; mối liên hệ giữa pháp luật với cơ cấu xã hội và chuẩn mực xã hội; khía cạnh xã hội của hoạt động xây dựng và thực hiện pháp luật; sai lệch chuẩn mực pháp luật.
653 |aViệt Nam
653 |aGiáo trình
653 |aXã hội học pháp luật
7001 |aNgọ, Văn Nhân,|cTS,|eChủ biên
7001 |aPhan. Thị Luyện,|cTS.
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(30): DSVGT 007482-511
852|aDHL|bMượn sinh viên|cGT|j(150): MSVGT 110416-565
852|aDHL|bPhân hiệu Đắk Lắk|cGT|j(120): PHGT 001494-613
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2018/giaotrinhxahoihocphapluat/agiaotrinhxahoihocphapluatthumbimage.jpg
890|c1|a300|b429|d2
925 |aG
926 |a0
927 |aGT
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PHGT 001613 Phân hiệu Đắk Lắk 34.014(075) GIA 2018 Giáo trình 300
2 PHGT 001612 Phân hiệu Đắk Lắk 34.014(075) GIA 2018 Giáo trình 299
3 PHGT 001611 Phân hiệu Đắk Lắk 34.014(075) GIA 2018 Giáo trình 298
4 PHGT 001610 Phân hiệu Đắk Lắk 34.014(075) GIA 2018 Giáo trình 297
5 PHGT 001609 Phân hiệu Đắk Lắk 34.014(075) GIA 2018 Giáo trình 296
6 PHGT 001608 Phân hiệu Đắk Lắk 34.014(075) GIA 2018 Giáo trình 295
7 PHGT 001607 Phân hiệu Đắk Lắk 34.014(075) GIA 2018 Giáo trình 294
8 PHGT 001606 Phân hiệu Đắk Lắk 34.014(075) GIA 2018 Giáo trình 293
9 PHGT 001605 Phân hiệu Đắk Lắk 34.014(075) GIA 2018 Giáo trình 292
10 PHGT 001604 Phân hiệu Đắk Lắk 34.014(075) GIA 2018 Giáo trình 291
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 30