Sách tham khảo
346.4103 GRE 2017
Optimize tort law /
LCC KD1949
DDC 346.4103
Tác giả CN Greene, Brendan
Nhan đề Optimize tort law / Brendan Greene
Thông tin xuất bản New York :Routledge,2017
Mô tả vật lý xviii, 210 p. ;21 cm.
Tùng thư Optimize
Thuật ngữ chủ đề Torts-Great Britain
Từ khóa tự do Anh
Từ khóa tự do Bồi thường thiệt hại
Từ khóa tự do Luật Bồi thường thiệt hại
Địa chỉ DHLĐọc giáo viênA(1): GVA 002728
000 01155nam a22003378a 4500
00167911
0022
004600A14F6-24DA-47F1-A848-7B2D85482B2B
005201810111353
008181002s2017 nyu 001 0 eng
0091 0
020 |a9781138221512|c1150000
039|a20181011135318|bluongvt|c20181005080057|dhuent|y20181002153733|zhiennt
040 |aDLC|cVN-DHLHNI-TT|dVN-DHLHNI-TT
0410 |aeng
044 |aUS
05000|aKD1949|b.G69 2017
08200|a346.4103|bGRE 2017|223 ed.
1001 |aGreene, Brendan
24510|aOptimize tort law /|cBrendan Greene
260 |aNew York :|bRoutledge,|c2017
300 |axviii, 210 p. ;|c21 cm.
4900 |aOptimize
650 0|aTorts|zGreat Britain
653 |aAnh
653 |aBồi thường thiệt hại
653 |aLuật Bồi thường thiệt hại
852|aDHL|bĐọc giáo viên|cA|j(1): GVA 002728
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengnuocngoai/2018/cdimex/optimizetortlawthumbimage.jpg
890|a1
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GVA 002728 Đọc giáo viên 346.4103 GRE 2017 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào