Sách tham khảo
340 HAB 2017
Habermas and law /
DDC 340
Nhan đề Habermas and law / Edited by Hugh Baxter
Thông tin xuất bản London :Routledge,2017
Mô tả vật lý x, 478 p. ; 25 cm.
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Học thuyết pháp lý
Từ khóa tự do Habermas
Tác giả(bs) CN Baxter, Hugh ,
Địa chỉ DHLĐọc giáo viênA(1): GVA 002727
000 00000nam#a2200000ua#4500
00167916
0022
004498F6AFF-B9F7-43F3-9EB2-45E4FF6ECD22
005201810251412
008181002s2017 enk eng
0091 0
020 |a9781472428639|c5375000
039|a20181025141237|bluongvt|c20181022150359|dluongvt|y20181002164053|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |aeng
044 |aGB
08200|a340|bHAB 2017|223 ed.
24500|aHabermas and law /|cEdited by Hugh Baxter
260 |aLondon :|bRoutledge,|c2017
300 |ax, 478 p. ; |c25 cm.
653 |aPháp luật
653 |aHọc thuyết pháp lý
653|aHabermas
70010|aBaxter, Hugh ,|eEditor
852|aDHL|bĐọc giáo viên|cA|j(1): GVA 002727
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengnuocngoai/2018/cdimex/habermasandlawthumbimage.jpg
890|a1
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GVA 002727 Đọc giáo viên 340 HAB 2017 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào