Sách tham khảo
34.628 JUD 2018
Judicial manual on arbitration and mediation
Kí hiệu phân loại 34.628
Nhan đề Judicial manual on arbitration and mediation
Thông tin xuất bản Hà Nội :Thanh niên,2018
Mô tả vật lý 335 tr. ; 24 cm.
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: The supreme people's court Vietnam, World Bank group
Từ khóa Tư pháp quốc tế
Từ khóa Trọng tài quốc tế
Từ khóa Trọng tài
Từ khóa Hòa giải
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLTP(4): DSVLTP 002286-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00169015
0022
004EDAD4668-A5A2-4952-9B3A-0B2EADBFD240
005201810111124
008181010s2018 vm vie
0091 0
020 |a986046493167
039|a20181011112401|bluongvt|c20181011111235|dluongvt|y20181010152203|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |aeng
044 |aVN
084 |a34.628|bJUD 2018
24500|aJudicial manual on arbitration and mediation
260 |aHà Nội :|bThanh niên,|c2018
300 |a335 tr. ; |c24 cm.
500 |aĐầu trang tên sách ghi: The supreme people's court Vietnam, World Bank group
653 |aTư pháp quốc tế
653 |aTrọng tài quốc tế
653 |aTrọng tài
653 |aHòa giải
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLTP|j(4): DSVLTP 002286-9
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieutangbieu/2018/judicialmanualonarbitrationandmediationthumbimage.jpg
890|a4
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLTP 002289 Đọc sinh viên 34.628 JUD 2018 Sách tham khảo 4
2 DSVLTP 002288 Đọc sinh viên 34.628 JUD 2018 Sách tham khảo 3
3 DSVLTP 002287 Đọc sinh viên 34.628 JUD 2018 Sách tham khảo 2
4 DSVLTP 002286 Đọc sinh viên 34.628 JUD 2018 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào