Sách tham khảo
34(V)41 TRI 2018
Triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 /
Kí hiệu phân loại 34(V)41
Tác giả TT Bộ Tư pháp.
Nhan đề Triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 / Tạp chí Dân chủ và Pháp luật ; Nguyễn Thị Kim Thoa, ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội :Tư pháp,2018
Mô tả vật lý 200 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Tập hợp các bài viết phân tích mục tiêu, những điểm mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội phạm và hình phạt trong lĩnh vực quản lý kinh tế; một số yêu cầu đặt ra để triển khai thi hành các quy định này trong thực tiễn.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật Hình sự
Từ khóa tự do Thi hành pháp luật
Từ khóa tự do Bộ luật Hình sự 2015
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLHS(1): DSVLHS 001866
000 00000nam#a2200000ua#4500
00169220
0022
004B47F5957-9991-4E2E-8B94-7D521BF5CB3C
005201810240959
008181023s2018 vm vie
0091 0
020 |a9786048113124
039|a20181024095933|bhuent|c20181023085242|dluongvt|y20181023082730|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V)41|bTRI 2018
1102 |aBộ Tư pháp.|bTạp chí Dân chủ và Pháp luật
24510|aTriển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 /|cTạp chí Dân chủ và Pháp luật ; Nguyễn Thị Kim Thoa, ... [et al.]
260 |aHà Nội :|bTư pháp,|c2018
300 |a200 tr. ; |c24 cm.
520 |aTập hợp các bài viết phân tích mục tiêu, những điểm mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội phạm và hình phạt trong lĩnh vực quản lý kinh tế; một số yêu cầu đặt ra để triển khai thi hành các quy định này trong thực tiễn.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Hình sự
653 |aThi hành pháp luật
653 |aBộ luật Hình sự 2015
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLHS|j(1): DSVLHS 001866
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieutangbieu/2018/trienkhaithihanhboluathinhsunam2015thumbimage.jpg
890|a1
911 |aNguyễn Thị Huệ
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLHS 001866 Đọc sinh viên 34(V)41 TRI 2018 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào