Sách tham khảo
34(V)311.3 TRI 2018
Triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 /
Kí hiệu phân loại 34(V)311.3
Tác giả TT Bộ Tư pháp
Nhan đề Triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 / Tạp chí Dân chủ và Pháp luật ; Nguyễn Văn Bốn, ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư pháp, 2018
Mô tả vật lý 200 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Tập hợp các bài viết phân tích những điểm mới, sửa đổi, bổ sung và những vấn đề cần lưu ý trong quá trình thi hành các quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật Hành chính
Từ khóa tự do Thi hành pháp luật
Từ khóa tự do Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLDS(1): DSVLDS 002530
000 00000nam#a2200000ua#4500
00169224
0022
00408365918-B57C-45B2-BA98-58BB68C5BE68
005201812041408
008181023s2018 vm vie
0091 0
020 |a9786048113049
039|a20181204140816|bhuent|c20181024100008|dhuent|y20181023084042|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V)311.3|bTRI 2018
1102 |aBộ Tư pháp|bTạp chí Dân chủ và Pháp luật
24510|aTriển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 / |cTạp chí Dân chủ và Pháp luật ; Nguyễn Văn Bốn, ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bTư pháp, |c2018
300 |a200 tr. ; |c24 cm.
520 |aTập hợp các bài viết phân tích những điểm mới, sửa đổi, bổ sung và những vấn đề cần lưu ý trong quá trình thi hành các quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Hành chính
653 |aThi hành pháp luật
653 |aLuật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLDS|j(1): DSVLDS 002530
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieutangbieu/2018/trienkhaithihanhluattrachnhiemboithuongcuanhanuocnam2017thumbimage.jpg
890|a1
911 |aNguyễn Thị Huệ
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLDS 002530 Đọc sinh viên 34(V)311.3 TRI 2018 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào