Sách tham khảo
7A2 KI 2018
Kĩ thuật một số môn trong điền kinh :
Kí hiệu phân loại 7A2
Nhan đề Kĩ thuật một số môn trong điền kinh : sách tham khảo / Chủ biên: Đỗ Thị Tươi, Nguyễn Trọng Quang ; Biên soạn: Ngô Khánh Thế, ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thể thao và Du lịch, 2018
Mô tả vật lý 130 tr. : minh họa ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày khái niệm, quá trình hình thành và phát triển môn Điền kinh; nguyên lý kỹ thuật chạy, chạy cự ly ngắn; kỹ thuật nhảy, nhảy xa; phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài điền kinh. Giới thiệu một số điều luật cơ bản trong các môn chạy và nhảy xa.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Thể dục thể thao
Từ khóa tự do Điền kinh
Từ khóa tự do Kĩ thuật
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênVG(10): DSVVG 000651-60
000 00000nam#a2200000ua#4500
00169262
0022
004CF627D72-3462-4B50-97BE-FDF2097CA88A
005201810261624
008181026s2018 vm vie
0091 0
020 |a9786048507398|c37000
039|a20181026162454|bluongvt|c20181026154058|dhuent|y20181026152837|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a7A2|bKI 2018
24500|aKĩ thuật một số môn trong điền kinh : |bsách tham khảo / |cChủ biên: Đỗ Thị Tươi, Nguyễn Trọng Quang ; Biên soạn: Ngô Khánh Thế, ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bThể thao và Du lịch, |c2018
300 |a130 tr. : |bminh họa ; |c21 cm.
520 |aTrình bày khái niệm, quá trình hình thành và phát triển môn Điền kinh; nguyên lý kỹ thuật chạy, chạy cự ly ngắn; kỹ thuật nhảy, nhảy xa; phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài điền kinh. Giới thiệu một số điều luật cơ bản trong các môn chạy và nhảy xa.
653 |aViệt Nam
653 |aThể dục thể thao
653 |aĐiền kinh
653 |aKĩ thuật
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cVG|j(10): DSVVG 000651-60
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieutangbieu/2018/kithuatmotsomontrongdienkinhthumbimage.jpg
890|a10
911 |aNguyễn Thị Huệ
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVVG 000660 Đọc sinh viên 7A2 KI 2018 Sách tham khảo 10
2 DSVVG 000659 Đọc sinh viên 7A2 KI 2018 Sách tham khảo 9
3 DSVVG 000658 Đọc sinh viên 7A2 KI 2018 Sách tham khảo 8
4 DSVVG 000657 Đọc sinh viên 7A2 KI 2018 Sách tham khảo 7
5 DSVVG 000656 Đọc sinh viên 7A2 KI 2018 Sách tham khảo 6
6 DSVVG 000655 Đọc sinh viên 7A2 KI 2018 Sách tham khảo 5
7 DSVVG 000654 Đọc sinh viên 7A2 KI 2018 Sách tham khảo 4
8 DSVVG 000653 Đọc sinh viên 7A2 KI 2018 Sách tham khảo 3
9 DSVVG 000652 Đọc sinh viên 7A2 KI 2018 Sách tham khảo 2
10 DSVVG 000651 Đọc sinh viên 7A2 KI 2018 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào