Giáo trình
34.610(075) GIA 2018
Giáo trình Luật Hợp đồng thương mại quốc tế /
Kí hiệu phân loại 34.610(075)
Tác giả TT Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
Nhan đề Giáo trình Luật Hợp đồng thương mại quốc tế / Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật ; Dương Anh Sơn chủ biên ; Nguyễn Văn Luyện, Lê Thị Bích Thọ
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 5
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2018
Mô tả vật lý 472 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Hợp đồng thương mại quốc tế, gồm: những vấn đề lý luận chung; kí kết, điều chỉnh nội dung hợp đồng thương mại quốc tế; chế tài do vi phạm hợp đồng thương mại quốc tế; hợp đồng thương mại quốc tế phổ biến; trung gian trong thương mại quốc tế; tài trợ xuất khẩu;…
Từ khóa tự do Luật Quốc tế
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Hợp đồng thương mại quốc tế
Tác giả(bs) CN Dương, Anh Sơn,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(10): DSVGT 007557-66
000 00000nam#a2200000ua#4500
00169499
0021
004FA7CE795-0051-476A-B878-4DD2A0684048
005201811161024
008181113s2018 vm vie
0091 0
020 |a9786047338702|c145000
039|a20181116102403|bluongvt|c20181114085159|dhientt|y20181113103402|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34.610(075)|bGIA 2018
1101 |aĐại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh|bTrường Đại học Kinh tế - Luật
24510|aGiáo trình Luật Hợp đồng thương mại quốc tế / |cĐại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật ; Dương Anh Sơn chủ biên ; Nguyễn Văn Luyện, Lê Thị Bích Thọ
250 |aTái bản lần thứ 5
260 |aTP. Hồ Chí Minh : |bĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, |c2018
300 |a472 tr. ; |c24 cm.
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Hợp đồng thương mại quốc tế, gồm: những vấn đề lý luận chung; kí kết, điều chỉnh nội dung hợp đồng thương mại quốc tế; chế tài do vi phạm hợp đồng thương mại quốc tế; hợp đồng thương mại quốc tế phổ biến; trung gian trong thương mại quốc tế; tài trợ xuất khẩu;…
546|aSách viết bằng tiếng Việt
653 |aLuật Quốc tế
653 |aGiáo trình
653 |aHợp đồng thương mại quốc tế
7001 |aDương, Anh Sơn,|cPGS.TS.,|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(10): DSVGT 007557-66
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieutraodoi/2018/giaotrinhluathopdongthuongmaiquoctethumbimage.jpg
890|a10
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVGT 007566 Đọc sinh viên 34.610(075) GIA 2018 Giáo trình 10
2 DSVGT 007565 Đọc sinh viên 34.610(075) GIA 2018 Giáo trình 9
3 DSVGT 007564 Đọc sinh viên 34.610(075) GIA 2018 Giáo trình 8
4 DSVGT 007563 Đọc sinh viên 34.610(075) GIA 2018 Giáo trình 7
5 DSVGT 007562 Đọc sinh viên 34.610(075) GIA 2018 Giáo trình 6
6 DSVGT 007561 Đọc sinh viên 34.610(075) GIA 2018 Giáo trình 5
7 DSVGT 007560 Đọc sinh viên 34.610(075) GIA 2018 Giáo trình 4
8 DSVGT 007559 Đọc sinh viên 34.610(075) GIA 2018 Giáo trình 3
9 DSVGT 007558 Đọc sinh viên 34.610(075) GIA 2018 Giáo trình 2
10 DSVGT 007557 Đọc sinh viên 34.610(075) GIA 2018 Giáo trình 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào