Sách tham khảo
34(V)12 TR - TH 2018
Luật Hành chính Việt Nam (Những vấn đề cơ bản, câu hỏi và bài tập) :
Kí hiệu phân loại 34(V)12
Tác giả CN Trần, Thị Lệ Thu,
Nhan đề Luật Hành chính Việt Nam (Những vấn đề cơ bản, câu hỏi và bài tập) : tài liệu học tập / Trần Thị Lệ Thu
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2018
Mô tả vật lý 204 tr. ; 24 cm.
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật
Tóm tắt Trình bày những vấn đề cơ bản của Luật Hành chính Việt Nam; quy phạm pháp luật hành chính, quan hệ pháp luật hành chính; hình thức và phương pháp quản lý nhà nước; cơ quan hành chính nhà nước; cán bộ, công chức, viên chức; cưỡng chế hành chính; vi phạm hành chính và trách nhiệm hành chính. Cuối mỗi phần có các câu hỏi và bài tập tình huống giúp người học vận dụng lý thuyết vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật Hành chính
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLHC(5): DSVLHC 006953-7
Địa chỉ DHLMượn sinh viênLHC(5): MSVLHC 007648-52
000 00000nam#a2200000ua#4500
00169503
0022
0044709F4EC-7D74-4342-91CE-61090421D546
005201811160858
008181113s2018 vm vie
0091 0
020 |a9786047362769|c64000
039|a20181116085842|bluongvt|c20181114085555|dhientt|y20181113134550|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V)12|bTR - TH 2018
1001 |aTrần, Thị Lệ Thu,|cThS.
24510|aLuật Hành chính Việt Nam (Những vấn đề cơ bản, câu hỏi và bài tập) : |btài liệu học tập / |cTrần Thị Lệ Thu
260 |aTP. Hồ Chí Minh : |bĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, |c2018
300 |a204 tr. ; |c24 cm.
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật
520 |aTrình bày những vấn đề cơ bản của Luật Hành chính Việt Nam; quy phạm pháp luật hành chính, quan hệ pháp luật hành chính; hình thức và phương pháp quản lý nhà nước; cơ quan hành chính nhà nước; cán bộ, công chức, viên chức; cưỡng chế hành chính; vi phạm hành chính và trách nhiệm hành chính. Cuối mỗi phần có các câu hỏi và bài tập tình huống giúp người học vận dụng lý thuyết vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.
546|aSách viết bằng tiếng Việt
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Hành chính
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLHC|j(5): DSVLHC 006953-7
852|aDHL|bMượn sinh viên|cLHC|j(5): MSVLHC 007648-52
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieutraodoi/2018/luathanhchinhvietnam1thumbimage.jpg
890|a10|b2
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVLHC 007652 Mượn sinh viên 34(V)12 TR - TH 2018 Sách tham khảo 10
2 MSVLHC 007651 Mượn sinh viên 34(V)12 TR - TH 2018 Sách tham khảo 9
3 MSVLHC 007650 Mượn sinh viên 34(V)12 TR - TH 2018 Sách tham khảo 8
4 MSVLHC 007649 Mượn sinh viên 34(V)12 TR - TH 2018 Sách tham khảo 7
5 MSVLHC 007648 Mượn sinh viên 34(V)12 TR - TH 2018 Sách tham khảo 6
6 DSVLHC 006957 Đọc sinh viên 34(V)12 TR - TH 2018 Sách tham khảo 5
7 DSVLHC 006956 Đọc sinh viên 34(V)12 TR - TH 2018 Sách tham khảo 4
8 DSVLHC 006955 Đọc sinh viên 34(V)12 TR - TH 2018 Sách tham khảo 3
9 DSVLHC 006954 Đọc sinh viên 34(V)12 TR - TH 2018 Sách tham khảo 2
10 DSVLHC 006953 Đọc sinh viên 34(V)12 TR - TH 2018 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào