Luận văn, Luận án
34(V119.1)310.2 TR - V 2018
Giao dịch dân sự vi phạm quy định về hình thức và thực tiễn tại tỉnh Sơn La :
BBK 34(V119.1)310.2
Tác giả CN Trần, Thị Hồng Vân
Nhan đề Giao dịch dân sự vi phạm quy định về hình thức và thực tiễn tại tỉnh Sơn La : luận văn thạc sĩ Luật học / Trần Thị Hồng Vân ; TS. Nguyễn Như Quỳnh hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 75 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lý luận về giao dịch dân sự vi phạm quy định về hình thức. Nghiên cứu các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành liên quan đến giao dịch dân sự vi phạm quy định về hình thức và thực tiễn áp dụng tại tỉnh Sơn La; từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa tự do Luật Dân sự
Từ khóa tự do Giao dịch dân sự
Từ khóa tự do Sơn La
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 009138-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00169527
0023
0044E87A8A0-35B1-480B-BFE1-CF45DB0E1526
005201904251621
008181119s2018 vm vie
0091 0
039|a20190425162110|bhientt|c20181130173626|dluongvt|y20181119135905|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V119.1)310.2|bTR - V 2018
1001 |aTrần, Thị Hồng Vân
24510|aGiao dịch dân sự vi phạm quy định về hình thức và thực tiễn tại tỉnh Sơn La : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cTrần Thị Hồng Vân ; TS. Nguyễn Như Quỳnh hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2018
300 |a75 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Dân sự và Tố tụng dân sự : 8 38 01 03. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2018
520 |aTrình bày những vấn đề lý luận về giao dịch dân sự vi phạm quy định về hình thức. Nghiên cứu các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành liên quan đến giao dịch dân sự vi phạm quy định về hình thức và thực tiễn áp dụng tại tỉnh Sơn La; từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về vấn đề này.
653 |aLuật Dân sự
653 |aGiao dịch dân sự
653 |aSơn La
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 009138-9
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2018/luatdansuvatotungdansu/tranthihongvan/atranthihongvanthumbimage.jpg
890|a2|c1
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 009139 Đọc sinh viên 34(V119.1)310.2 TR - V 2018 Luận án, luận văn 2 Acquisitions
2 DSVLA 009138 Đọc sinh viên 34(V119.1)310.2 TR - V 2018 Luận án, luận văn 1 Acquisitions
  1 of 1