Luận văn, Luận án
34(V)122 TR - L 2018
Hoạt động thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp :
BBK 34(V)122
Tác giả CN Trịnh, Hồng Lê
Nhan đề Hoạt động thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp : luận văn thạc sĩ Luật học / Trịnh Hồng Lê ; PGS. TS. Bùi Thị Đào hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 89 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lý luận về hoạt động thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp. Phân tích thực trạng hoạt động thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao chất lượng của hoạt động này.
Từ khóa tự do Luật Hành chính
Từ khóa tự do Văn bản quy phạm pháp luật
Từ khóa tự do Thẩm định
Từ khóa tự do Bộ Tư pháp
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 009130-1
000 00000nam#a2200000ua#4500
00169531
0023
004715C3C96-6DBB-434D-9A9E-3AD53B6F4414
005201904191523
008181119s2018 vm vie
0091 0
039|a20190419152344|btuoint|c20181130172139|dluongvt|y20181119145856|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V)122|bTR - L 2018
1001 |aTrịnh, Hồng Lê
24510|aHoạt động thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cTrịnh Hồng Lê ; PGS. TS. Bùi Thị Đào hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2018
300 |a89 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Hiến pháp và Luật Hành chính: 8 38 01 02. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2018
520 |aTrình bày những vấn đề lý luận về hoạt động thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp. Phân tích thực trạng hoạt động thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao chất lượng của hoạt động này.
653 |aLuật Hành chính
653 |aVăn bản quy phạm pháp luật
653 |aThẩm định
653 |aBộ Tư pháp
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 009130-1
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2018/luathienphapvaluathanhchinh/trinhhongle/atrinhhonglethumbimage.jpg
890|a2|c1
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 009131 Đọc sinh viên 34(V)122 TR - L 2018 Luận án, luận văn 2 Acquisitions
2 DSVLA 009130 Đọc sinh viên 34(V)122 TR - L 2018 Luận án, luận văn 1 Acquisitions
  1 of 1