Luận văn, Luận án
34(V113)237.2 NG - C 2018
Kỷ luật lao động từ thực tiễn các doanh nghiệp tại tỉnh Lạng Sơn :
BBK 34(V113)237.2
Tác giả CN Ngô, Vi Cường
Nhan đề Kỷ luật lao động từ thực tiễn các doanh nghiệp tại tỉnh Lạng Sơn : luận văn thạc sĩ Luật học / Ngô Vi Cường ; PGS. TS. Nguyễn Hữu Chí hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 75 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lý luận về pháp luật kỷ luật lao động. Phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam về kỷ luật lao động và thực tiễn thực hiện tại các doanh nghiệp tại tỉnh Lạng Sơn; từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa tự do Luật Lao động
Từ khóa tự do Kỷ luật lao động
Từ khóa tự do Lạng Sơn
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 009142-3
000 00000nam#a2200000ua#4500
00169533
0023
004FE5F6C83-C340-4764-A7DE-005CD2E7C67F
005201905041503
008181119s2018 vm vie
0091 0
039|a20190504150359|blylth|c20181130174111|dluongvt|y20181119152952|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V113)237.2|bNG - C 2018
1001 |aNgô, Vi Cường
24510|aKỷ luật lao động từ thực tiễn các doanh nghiệp tại tỉnh Lạng Sơn : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cNgô Vi Cường ; PGS. TS. Nguyễn Hữu Chí hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2018
300 |a75 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Kinh tế : 8 38 01 07. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2018
520 |aTrình bày những vấn đề lý luận về pháp luật kỷ luật lao động. Phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam về kỷ luật lao động và thực tiễn thực hiện tại các doanh nghiệp tại tỉnh Lạng Sơn; từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về vấn đề này.
653 |aLuật Lao động
653 |aKỷ luật lao động
653 |aLạng Sơn
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 009142-3
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2018/luatkinhte/ngovicuong/angovicuong_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 009143 Đọc sinh viên 34(V113)237.2 NG - C 2018 Luận án, luận văn 2 Acquisitions
2 DSVLA 009142 Đọc sinh viên 34(V113)237.2 NG - C 2018 Luận án, luận văn 1 Acquisitions
  1 of 1