Luận văn, Luận án
34(V113)524.3 TR - H 2018
Bảo đảm quyền tranh tụng của đương sự trong Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và thực tiễn tại Tòa án nhân dân huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn :
BBK 34(V113)524.3
Tác giả CN Trần, Lệnh Hà
Nhan đề Bảo đảm quyền tranh tụng của đương sự trong Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và thực tiễn tại Tòa án nhân dân huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn : luận văn thạc sĩ Luật học / Trần Lệnh Hà ; PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Hà hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 73 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề chung về bảo đảm quyền tranh tụng của đương sự trong tố tụng dân sự Việt Nam. Phân tích thực tiễn bảo đảm quyền tranh tụng của đương sự trong tố tụng dân sự tại Tòa án nhân dân huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả bảo đảm thực hiện pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa tự do Luật Tố tụng dân sự
Từ khóa tự do Tòa án nhân dân
Từ khóa tự do Đương sự
Từ khóa tự do Tranh tụng
Từ khóa tự do Lạng Sơn
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 009156-7
000 00000nam#a2200000ua#4500
00169551
0023
004237F1B42-E90A-40A7-B3F9-DDB75C8EB9AF
005201905031008
008181121s2018 vm vie
0091 0
039|a20190503100835|bhientt|c20181130162818|dluongvt|y20181121094724|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V113)524.3|bTR - H 2018
1001 |aTrần, Lệnh Hà
24510|aBảo đảm quyền tranh tụng của đương sự trong Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và thực tiễn tại Tòa án nhân dân huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cTrần Lệnh Hà ; PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Hà hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2018
300 |a73 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Dân sự và Tố tụng dân sự : 8 38 01 03. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2018
520 |aTrình bày những vấn đề chung về bảo đảm quyền tranh tụng của đương sự trong tố tụng dân sự Việt Nam. Phân tích thực tiễn bảo đảm quyền tranh tụng của đương sự trong tố tụng dân sự tại Tòa án nhân dân huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả bảo đảm thực hiện pháp luật về vấn đề này.
653 |aLuật Tố tụng dân sự
653 |aTòa án nhân dân
653 |aĐương sự
653 |aTranh tụng
653 |aLạng Sơn
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 009156-7
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2018/luatdansuvatotungdansu/tranlenhha/atranlenhhathumbimage.jpg
890|a2|c1
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 009157 Đọc sinh viên 34(V113)524.3 TR - H 2018 Luận án, luận văn 2 Acquisitions
2 DSVLA 009156 Đọc sinh viên 34(V113)524.3 TR - H 2018 Luận án, luận văn 1 Acquisitions
  1 of 1