Luận văn, Luận án
34(V119.1)523 NG - T 2018
Thẩm quyền giải quyết các vụ việc hôn nhân và gia đình của Tòa án và thực tiễn áp dụng tại các Tòa án nhân dân ở tỉnh Sơn La :
BBK 34(V119.1)523
Tác giả CN Nguyễn, Hoàng Anh Tuấn
Nhan đề Thẩm quyền giải quyết các vụ việc hôn nhân và gia đình của Tòa án và thực tiễn áp dụng tại các Tòa án nhân dân ở tỉnh Sơn La : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Hoàng Anh Tuấn ; PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Hà hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 69 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề chung về thẩm quyền giải quyết các vụ việc hôn nhân và gia đình của Tòa án. Phân tích thực tiễn thực hiện pháp luật hiện hành về thẩm quyền giải quyết các vụ việc hôn nhân và gia đình tại các Tòa án nhân dân ở tỉnh Sơn La; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa tự do Luật Tố tụng dân sự
Từ khóa tự do Hôn nhân gia đình
Từ khóa tự do Tòa án nhân dân
Từ khóa tự do Thẩm quyền
Từ khóa tự do Sơn La
Từ khóa tự do Giải quyết vụ việc
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 009160-1
000 00000nam#a2200000ua#4500
00169552
0023
0047C0F6B44-3A7F-4FCF-8BCE-03BFF262FD5C
005201905040841
008181121s2018 vm vie
0091 0
039|a20190504084211|bhientt|c20181130163409|dluongvt|y20181121100007|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V119.1)523|bNG - T 2018
1001 |aNguyễn, Hoàng Anh Tuấn
24510|aThẩm quyền giải quyết các vụ việc hôn nhân và gia đình của Tòa án và thực tiễn áp dụng tại các Tòa án nhân dân ở tỉnh Sơn La : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cNguyễn Hoàng Anh Tuấn ; PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Hà hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2018
300 |a69 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Dân sự và Tố tụng dân sự : 8 38 01 03. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2018
520 |aTrình bày những vấn đề chung về thẩm quyền giải quyết các vụ việc hôn nhân và gia đình của Tòa án. Phân tích thực tiễn thực hiện pháp luật hiện hành về thẩm quyền giải quyết các vụ việc hôn nhân và gia đình tại các Tòa án nhân dân ở tỉnh Sơn La; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về vấn đề này.
653 |aLuật Tố tụng dân sự
653 |aHôn nhân gia đình
653 |aTòa án nhân dân
653 |aThẩm quyền
653 |aSơn La
653 |aGiải quyết vụ việc
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 009160-1
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2018/luatdansuvatotungdansu/nguyenhoangbaotuan/anguyenhoangbaotuanthumbimage.jpg
890|a2|c1
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 009161 Đọc sinh viên 34(V119.1)523 NG - T 2018 Luận án, luận văn 2 Acquisitions
2 DSVLA 009160 Đọc sinh viên 34(V119.1)523 NG - T 2018 Luận án, luận văn 1 Acquisitions
  1 of 1