Luận văn, Luận án
34(V119.1)523 NG - V 2018
Thẩm quyền giải quyết các vụ án dân sự của Tòa án và thực tiễn áp dụng tại các Tòa án nhân dân ở tỉnh Sơn La :
BBK 34(V119.1)523
Tác giả CN Nguyễn, Tiến Việt
Nhan đề Thẩm quyền giải quyết các vụ án dân sự của Tòa án và thực tiễn áp dụng tại các Tòa án nhân dân ở tỉnh Sơn La : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Tiến Việt ; PGS. TS. Bùi Thị Huyền hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội,2018
Mô tả vật lý 61 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề chung về thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự của Tòa án nhân dân. Phân tích thực tiễn áp dụng pháp luật hiện hành về thẩm quyền giải quyết các vụ án dân sự của các Tòa án nhân dân ở tỉnh Sơn La; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và bảo đảm áp dụng pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa tự do Luật Tố tụng dân sự
Từ khóa tự do Tòa án nhân dân
Từ khóa tự do Vụ án dân sự
Từ khóa tự do Thẩm quyền giải quyết vụ án
Từ khóa tự do Sơn La
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 009162-3
000 00000nam#a2200000ua#4500
00169554
0023
004E051CA52-D9C8-48E0-8868-54A55FD0941C
005201905031041
008181121s2018 vm vie
0091 0
039|a20190503104125|bhientt|c20181206110115|dhuent|y20181121100717|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V119.1)523|bNG - V 2018
1001 |aNguyễn, Tiến Việt
24510|aThẩm quyền giải quyết các vụ án dân sự của Tòa án và thực tiễn áp dụng tại các Tòa án nhân dân ở tỉnh Sơn La : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cNguyễn Tiến Việt ; PGS. TS. Bùi Thị Huyền hướng dẫn
260 |aHà Nội,|c2018
300 |a61 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Dân sự và Tố tụng dân sự : 8 38 01 03. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2018
520 |aTrình bày những vấn đề chung về thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự của Tòa án nhân dân. Phân tích thực tiễn áp dụng pháp luật hiện hành về thẩm quyền giải quyết các vụ án dân sự của các Tòa án nhân dân ở tỉnh Sơn La; từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và bảo đảm áp dụng pháp luật về vấn đề này.
653 |aLuật Tố tụng dân sự
653 |aTòa án nhân dân
653 |aVụ án dân sự
653 |aThẩm quyền giải quyết vụ án
653 |aSơn La
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 009162-3
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2018/luatdansuvatotungdansu/nguyentienviet/anguyentienvietthumbimage.jpg
890|a2|c1
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 009163 Đọc sinh viên 34(V119.1)523 NG - V 2018 Luận án, luận văn 2 Acquisitions
2 DSVLA 009162 Đọc sinh viên 34(V119.1)523 NG - V 2018 Luận án, luận văn 1 Acquisitions
  1 of 1