Giáo trình
339.7(075) GIA 2018
Giáo trình Kinh doanh ngoại hối /
Kí hiệu phân loại 339.7(075)
Tác giả TT Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh.
Nhan đề Giáo trình Kinh doanh ngoại hối / Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Tài chính - Ngân hàng ; Nguyễn Minh Kiều chủ biên ; Phạm Thu Hương, Phan Hồng Hạnh
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh : Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2018
Mô tả vật lý 264 tr. :minh họa ;24 cm.
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Kinh doanh ngoại hối, gồm: tổng quan về thị trường ngoại hối, tỉ giá hối đoái, giao dịch giao ngay, giao dịch kì hạn, giao dịch hoán đổi tiền tệ, giao dịch tiền tệ giao sau, giao dịch quyền chọn và thực tiễn kinh doanh ngoại hối ở Việt Nam.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Kinh doanh ngoại hối
Từ khóa tự do Thị trường ngoại hối
Từ khóa tự do Giao dịch kinh doanh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Minh Kiều,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(10): DSVGT 007747-56
000 00000nam#a2200000ua#4500
00169734
0021
00443DD8073-0240-47AE-B5DA-66BD4C9D1CB2
005201901051457
008190105s2018 vm vie
0091 0
020 |a9786049226526|c120000
039|a20190105145725|bluongvt|c20190105112838|dhiennt|y20181212144907|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a339.7(075)|bGIA 2018
1102 |aTrường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh.|bKhoa Tài chính - Ngân hàng
24510|aGiáo trình Kinh doanh ngoại hối /|cTrường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Tài chính - Ngân hàng ; Nguyễn Minh Kiều chủ biên ; Phạm Thu Hương, Phan Hồng Hạnh
260 |aTP. Hồ Chí Minh : |bKinh tế TP. Hồ Chí Minh, |c2018
300 |a264 tr. :|bminh họa ;|c24 cm.
504|aPhụ lục: tr. 235 - 264.|b2
504|aTài liệu tham khảo: tr. 232 - 233.|b24
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Kinh doanh ngoại hối, gồm: tổng quan về thị trường ngoại hối, tỉ giá hối đoái, giao dịch giao ngay, giao dịch kì hạn, giao dịch hoán đổi tiền tệ, giao dịch tiền tệ giao sau, giao dịch quyền chọn và thực tiễn kinh doanh ngoại hối ở Việt Nam.
653 |aGiáo trình
653|aViệt Nam
653|aKinh doanh ngoại hối
653|aThị trường ngoại hối
653|aGiao dịch kinh doanh
7001 |aNguyễn, Minh Kiều,|cPGS. TS.,|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(10): DSVGT 007747-56
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieutraodoi/2018/giaotrinhkinhdoanhngoaihoithumbimage.jpg
890|a10
911|aTrần Thu Hiền
912|aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aGT
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVGT 007756 Đọc sinh viên 339.7(075) GIA 2018 Giáo trình 10
2 DSVGT 007755 Đọc sinh viên 339.7(075) GIA 2018 Giáo trình 9
3 DSVGT 007754 Đọc sinh viên 339.7(075) GIA 2018 Giáo trình 8
4 DSVGT 007753 Đọc sinh viên 339.7(075) GIA 2018 Giáo trình 7
5 DSVGT 007752 Đọc sinh viên 339.7(075) GIA 2018 Giáo trình 6
6 DSVGT 007751 Đọc sinh viên 339.7(075) GIA 2018 Giáo trình 5
7 DSVGT 007750 Đọc sinh viên 339.7(075) GIA 2018 Giáo trình 4
8 DSVGT 007749 Đọc sinh viên 339.7(075) GIA 2018 Giáo trình 3
9 DSVGT 007748 Đọc sinh viên 339.7(075) GIA 2018 Giáo trình 2
10 DSVGT 007747 Đọc sinh viên 339.7(075) GIA 2018 Giáo trình 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào