Sách tham khảo
34(V)11 TR - PH 2017
Tài liệu học tập Luật Hiến pháp Việt Nam/
Kí hiệu phân loại 34(V)11
Tác giả CN Trần, Thị Mai Phước
Nhan đề Tài liệu học tập Luật Hiến pháp Việt Nam/ Trần Thị Mai Phước
Thông tin xuất bản Hà Nội :Hồng Đức,2017
Mô tả vật lý 468 tr. ;24 cm.
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Luật
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Hiến pháp Việt Nam, gồm: những vấn đề lí luận chung; chế độ chính trị; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; chính sách kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường; chế độ bầu cử; bộ máy nhà nước; Quốc hội;…
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật Hiến pháp
Từ khóa tự do Tài liệu học tập
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLHP(10): DSVLHP 006958-67
000 00000nam#a2200000ua#4500
00169910
0022
00438CE6E4E-1657-4025-B6D1-FA526BBF7109
005201901051426
008181224s2017 vm vie
0091 0
020 |a9786049559976|c104000
039|a20190105142553|bluongvt|c20190105111016|dhiennt|y20181224093639|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V)11|bTR - PH 2017
1001 |aTrần, Thị Mai Phước
24510|aTài liệu học tập Luật Hiến pháp Việt Nam/|cTrần Thị Mai Phước
260 |aHà Nội :|bHồng Đức,|c2017
300 |a468 tr. ;|c24 cm.
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Luật
504|aTài liệu tham khảo: tr. 462 - 467.|b90
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Hiến pháp Việt Nam, gồm: những vấn đề lí luận chung; chế độ chính trị; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; chính sách kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường; chế độ bầu cử; bộ máy nhà nước; Quốc hội;…
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Hiến pháp
653 |aTài liệu học tập
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLHP|j(10): DSVLHP 006958-67
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieutraodoi/2018/tailieuhoctapluathienphapvietnamthumbimage.jpg
890|a10
911 |aTrần Thu Hiền
912|aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLHP 006967 Đọc sinh viên 34(V)11 TR - PH 2017 Sách tham khảo 10
2 DSVLHP 006966 Đọc sinh viên 34(V)11 TR - PH 2017 Sách tham khảo 9
3 DSVLHP 006965 Đọc sinh viên 34(V)11 TR - PH 2017 Sách tham khảo 8
4 DSVLHP 006964 Đọc sinh viên 34(V)11 TR - PH 2017 Sách tham khảo 7
5 DSVLHP 006963 Đọc sinh viên 34(V)11 TR - PH 2017 Sách tham khảo 6
6 DSVLHP 006962 Đọc sinh viên 34(V)11 TR - PH 2017 Sách tham khảo 5
7 DSVLHP 006961 Đọc sinh viên 34(V)11 TR - PH 2017 Sách tham khảo 4
8 DSVLHP 006960 Đọc sinh viên 34(V)11 TR - PH 2017 Sách tham khảo 3
9 DSVLHP 006959 Đọc sinh viên 34(V)11 TR - PH 2017 Sách tham khảo 2
10 DSVLHP 006958 Đọc sinh viên 34(V)11 TR - PH 2017 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào