Sách tham khảo
34(V)232 PHA 2018
Pháp luật về lao động giúp việc gia đình ở Việt Nam :
Kí hiệu phân loại 34(V)232
Nhan đề Pháp luật về lao động giúp việc gia đình ở Việt Nam : sách chuyên khảo / Đỗ Thị Dung chủ biên ; Trần Thị Thúy Lâm ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư pháp, 2018
Mô tả vật lý 279 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề chung về lao động giúp việc gia đình. Phân tích thực trạng pháp luật hiện hành và thực tiễn thực hiện pháp luật về lao động giúp việc gia đình ở Việt Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật Lao động
Từ khóa tự do Lao động giúp việc gia đình
Tác giả(bs) CN Đỗ, Thị Dung,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLLD(10): DSVLLD 007178-87
Địa chỉ DHLMượn sinh viênLLD(20): MSVLLD 016865-84
000 00000nam#a2200000ua#4500
00169927
0022
0040789E520-B0A9-48B9-96F2-3DA17FF5C0FB
005201901030814
008181224s2018 vm vie
0091 0
020 |a9786048113612|c110000
039|a20190103081346|bluongvt|c20190102152706|dhiennt|y20181224110928|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V)232|bPHA 2018
24500|aPháp luật về lao động giúp việc gia đình ở Việt Nam : |bsách chuyên khảo / |cĐỗ Thị Dung chủ biên ; Trần Thị Thúy Lâm ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bTư pháp, |c2018
300 |a279 tr. ; |c21 cm.
504|aPhụ lục: tr. 244 - 266.|b3
504|aTài liệu tham khảo: tr. 267 - 272.|b52
520 |aTrình bày một số vấn đề chung về lao động giúp việc gia đình. Phân tích thực trạng pháp luật hiện hành và thực tiễn thực hiện pháp luật về lao động giúp việc gia đình ở Việt Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về vấn đề này.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Lao động
653|aLao động giúp việc gia đình
7001 |aĐỗ, Thị Dung,|cTS.,|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLLD|j(10): DSVLLD 007178-87
852|aDHL|bMượn sinh viên|cLLD|j(20): MSVLLD 016865-84
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieugiangvien/2018/phapluatvelaodonggiupviecgiadinhovietnam/phapluatvelaodonggiupviecgiadinhovietnamthumbimage.jpg
890|a30|b8
911 |aNguyễn Thị Huệ
912|aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 MSVLLD 016884 Mượn sinh viên 34(V)232 PHA 2018 Sách tham khảo 30
2 MSVLLD 016883 Mượn sinh viên 34(V)232 PHA 2018 Sách tham khảo 29
3 MSVLLD 016882 Mượn sinh viên 34(V)232 PHA 2018 Sách tham khảo 28
4 MSVLLD 016881 Mượn sinh viên 34(V)232 PHA 2018 Sách tham khảo 27
5 MSVLLD 016880 Mượn sinh viên 34(V)232 PHA 2018 Sách tham khảo 26
6 MSVLLD 016879 Mượn sinh viên 34(V)232 PHA 2018 Sách tham khảo 25
7 MSVLLD 016878 Mượn sinh viên 34(V)232 PHA 2018 Sách tham khảo 24
8 MSVLLD 016877 Mượn sinh viên 34(V)232 PHA 2018 Sách tham khảo 23
9 MSVLLD 016876 Mượn sinh viên 34(V)232 PHA 2018 Sách tham khảo 22
10 MSVLLD 016875 Mượn sinh viên 34(V)232 PHA 2018 Sách tham khảo 21
  1  2  3 of 3 
Không có liên kết tài liệu số nào