Sách tham khảo
335 QUA 2018
Quản trị học /
Kí hiệu phân loại 335
Nhan đề Quản trị học / Trịnh Thùy Anh chủ biên ; Bùi Thị Quỳnh Ngọc, Lê Khoa Nguyên
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh : Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2018
Mô tả vật lý 447 tr. :minh họa ;24 cm.
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Quản trị kinh doanh
Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản về quản trị học, gồm: khái quát về quản trị, nhà quản trị, môi trường quản trị, hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát, ra quyết định, truyền thông trong quản trị và quản trị nhóm.
Từ khóa tự do Quản trị kinh doanh
Từ khóa tự do Quản trị học
Tác giả(bs) CN Trịnh, Thùy Anh,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(10): DSVKT 003354-63
000 00000nam#a2200000ua#4500
00169932
0022
00466501CA4-805D-4FD6-AB19-33A13E29E1A0
005201901051435
008190105s2018 vm vie
0091 0
020 |a9786049226472|c110000
039|a20190105143520|bluongvt|c20190105105005|dhiennt|y20181224150730|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a335|bQUA 2018
24500|aQuản trị học /|cTrịnh Thùy Anh chủ biên ; Bùi Thị Quỳnh Ngọc, Lê Khoa Nguyên
260 |aTP. Hồ Chí Minh : |bKinh tế TP. Hồ Chí Minh, |c2018
300 |a447 tr. :|bminh họa ;|c24 cm.
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Quản trị kinh doanh
504|aTài liệu tham khảo: tr. 443 - 447.|b49
520 |aTrình bày những nội dung cơ bản về quản trị học, gồm: khái quát về quản trị, nhà quản trị, môi trường quản trị, hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát, ra quyết định, truyền thông trong quản trị và quản trị nhóm.
653 |aQuản trị kinh doanh
653 |aQuản trị học
7001 |aTrịnh, Thùy Anh,|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(10): DSVKT 003354-63
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieutraodoi/2018/quantrihocthumbimage.jpg
890|a10
911 |aTrần Thu Hiền
912|aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVKT 003363 Đọc sinh viên 335 QUA 2018 Sách tham khảo 10
2 DSVKT 003362 Đọc sinh viên 335 QUA 2018 Sách tham khảo 9
3 DSVKT 003361 Đọc sinh viên 335 QUA 2018 Sách tham khảo 8
4 DSVKT 003360 Đọc sinh viên 335 QUA 2018 Sách tham khảo 7
5 DSVKT 003359 Đọc sinh viên 335 QUA 2018 Sách tham khảo 6
6 DSVKT 003358 Đọc sinh viên 335 QUA 2018 Sách tham khảo 5
7 DSVKT 003357 Đọc sinh viên 335 QUA 2018 Sách tham khảo 4
8 DSVKT 003356 Đọc sinh viên 335 QUA 2018 Sách tham khảo 3
9 DSVKT 003355 Đọc sinh viên 335 QUA 2018 Sách tham khảo 2
10 DSVKT 003354 Đọc sinh viên 335 QUA 2018 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào