Sách tham khảo
15 NG - V 2017
Hành vi tổ chức /
Kí hiệu phân loại 15
Tác giả CN Nguyễn, Quang Vinh
Nhan đề Hành vi tổ chức / Nguyễn Quang Vinh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2017
Mô tả vật lý 311 tr. :minh họa ;24 cm.
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Quản trị kinh doanh
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề cơ bản của bộ môn hành vi tổ chức. Nghiên cứu các khía cạnh về hành vi của con người trong tổ chức ở cấp độ cá nhân, đội nhóm và cấp độ tổ chức.
Từ khóa tự do Tổ chức
Từ khóa tự do Hành vi
Từ khóa tự do Hành vi tổ chức
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênTKM(10): DSVTKM 001524-33
000 00000nam#a2200000ua#4500
00169941
0022
004AFE263AF-15A1-46E0-9E98-E82B77D3362E
005201901051450
008181225s2017 vm vie
0091 0
020 |a9786045985274|c82000
039|a20190105144941|bluongvt|c20190105102013|dhiennt|y20181225090926|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a15|bNG - V 2017
1001 |aNguyễn, Quang Vinh
24510|aHành vi tổ chức /|cNguyễn Quang Vinh
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2017
300 |a311 tr. :|bminh họa ;|c24 cm.
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Quản trị kinh doanh
504 |aPhụ lục: tr. 305 - 310|b1
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 297 - 303.|b110
520 |aTrình bày một số vấn đề cơ bản của bộ môn hành vi tổ chức. Nghiên cứu các khía cạnh về hành vi của con người trong tổ chức ở cấp độ cá nhân, đội nhóm và cấp độ tổ chức.
653 |aTổ chức
653 |aHành vi
653 |aHành vi tổ chức
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cTKM|j(10): DSVTKM 001524-33
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieutraodoi/2018/hanhvitochucthumbimage.jpg
890|a10
911 |aTrần Thu Hiền
912|aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVTKM 001533 Đọc sinh viên 15 NG - V 2017 Sách tham khảo 10
2 DSVTKM 001532 Đọc sinh viên 15 NG - V 2017 Sách tham khảo 9
3 DSVTKM 001531 Đọc sinh viên 15 NG - V 2017 Sách tham khảo 8
4 DSVTKM 001530 Đọc sinh viên 15 NG - V 2017 Sách tham khảo 7
5 DSVTKM 001529 Đọc sinh viên 15 NG - V 2017 Sách tham khảo 6
6 DSVTKM 001528 Đọc sinh viên 15 NG - V 2017 Sách tham khảo 5
7 DSVTKM 001527 Đọc sinh viên 15 NG - V 2017 Sách tham khảo 4
8 DSVTKM 001526 Đọc sinh viên 15 NG - V 2017 Sách tham khảo 3
9 DSVTKM 001525 Đọc sinh viên 15 NG - V 2017 Sách tham khảo 2
10 DSVTKM 001524 Đọc sinh viên 15 NG - V 2017 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào