Sách tham khảo
380(V) NG - CH 2018
Văn hóa - văn học - giáo dục :
Kí hiệu phân loại 380(V)
Tác giả CN Nguyễn, Đình Chú,
Nhan đề Văn hóa - văn học - giáo dục : tuyển chọn những bài nghiên cứu của GS. Nguyễn Đình Chú sau 1975 / Nguyễn Đình Chú
Thông tin xuất bản Hà Nội :Đại học Quốc gia Hà Nội,2018
Mô tả vật lý 1066 tr. ;24 cm.
Tóm tắt Tập hợp các bài nghiên cứu của Giáo sư Nguyễn Đình Chú sau năm 1975 về văn hoá, văn học và giáo dục.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Văn học
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Giáo dục
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênVG(5): DSVVG 000670-4
000 00000nam#a2200000ua#4500
00170080
0022
00423B96CBF-D259-4C53-9157-6C0F22E9A6DC
005201901241043
008190123s2018 vm vie
0091 0
020 |a9786049610325|c446500
039|a20190124104315|bluongvt|c20190123152644|dhiennt|y20190107090309|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a380(V)|bNG - CH 2018
1001 |aNguyễn, Đình Chú,|cGS. NGND.,|d[1932-]
24510|aVăn hóa - văn học - giáo dục :|btuyển chọn những bài nghiên cứu của GS. Nguyễn Đình Chú sau 1975 /|cNguyễn Đình Chú
260 |aHà Nội :|bĐại học Quốc gia Hà Nội,|c2018
300 |a1066 tr. ;|c24 cm.
520 |aTập hợp các bài nghiên cứu của Giáo sư Nguyễn Đình Chú sau năm 1975 về văn hoá, văn học và giáo dục.
653 |aViệt Nam
653 |aVăn học
653 |aVăn hóa
653 |aGiáo dục
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cVG|j(5): DSVVG 000670-4
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/sachthamkhaochuyenkhao/tiengviet/2018/nxbdaihocquocgiahanoi/vanhoavanhocgiaoducthumbimage.jpg
890|a5
911 |aNguyễn Thị Huệ
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVVG 000674 Đọc sinh viên 380(V) NG - CH 2018 Sách tham khảo 5
2 DSVVG 000673 Đọc sinh viên 380(V) NG - CH 2018 Sách tham khảo 4
3 DSVVG 000672 Đọc sinh viên 380(V) NG - CH 2018 Sách tham khảo 3
4 DSVVG 000671 Đọc sinh viên 380(V) NG - CH 2018 Sách tham khảo 2
5 DSVVG 000670 Đọc sinh viên 380(V) NG - CH 2018 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào