Luận văn, Luận án
34(V-H)246 PH - TH 2018
Pháp luật giải quyết tranh chấp đất đai và thực tiễn thi hành tại Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội :
BBK 34(V-H)246
Tác giả CN Phùng, Thị Phương Thảo
Nhan đề Pháp luật giải quyết tranh chấp đất đai và thực tiễn thi hành tại Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội : luận văn thạc sĩ Luật học / Phùng Thị Phương Thảo ; PGS. TS. Nguyễn Quang Tuyến hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 105 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Nghiên cứu một số vấn đề lí luận về tranh chấp đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai thông qua Tòa án nhân dân. Phân tích thực trạng pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai và thực tiễn thi hành tại Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; từ đó đưa ra định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật Đất đai
Từ khóa tự do Giải quyết tranh chấp
Từ khóa tự do Tranh chấp đất đai
Từ khóa tự do Cầu Giấy, Hà Nội
Môn học Tòa án nhân dân
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 009708-9
000 00000nam#a2200000ua#4500
00171073
0023
004D719B8AF-2316-4668-A386-615056DC93C7
005201905081607
008190504s2018 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20190508160716|bngocht|c20190506093238|dluongvt|y20190504151945|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V-H)246|bPH - TH 2018
1001 |aPhùng, Thị Phương Thảo
24510|aPháp luật giải quyết tranh chấp đất đai và thực tiễn thi hành tại Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cPhùng Thị Phương Thảo ; PGS. TS. Nguyễn Quang Tuyến hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2018
300 |a105 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Kinh tế : 8 38 01 07. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2018
504 |aPhụ lục: tr. 84 - 93.|b8
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 81 - 83.|b43
520 |aNghiên cứu một số vấn đề lí luận về tranh chấp đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai thông qua Tòa án nhân dân. Phân tích thực trạng pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai và thực tiễn thi hành tại Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; từ đó đưa ra định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về vấn đề này.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Đất đai
653 |aGiải quyết tranh chấp
653 |aTranh chấp đất đai
653 |aCầu Giấy, Hà Nội
690 |aTòa án nhân dân
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 009708-9
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2018/luatkinhte/phungthiphuongthao/aphungthiphuongthaothumbimage.jpg
890|a2|c1
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aNguyễn Thị Huệ
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 009709 Đọc sinh viên 34(V-H)246 PH - TH 2018 Luận án, luận văn 2 Acquisitions
2 DSVLA 009708 Đọc sinh viên 34(V-H)246 PH - TH 2018 Luận án, luận văn 1 Acquisitions
  1 of 1