Luận văn, Luận án
34(V126)252 ĐÔ - NH 2018
Pháp luật về quản lý nước thải công nghiệp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ :
BBK 34(V126)252
Tác giả CN Đỗ, Hồng Nhung
Nhan đề Pháp luật về quản lý nước thải công nghiệp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ : luận văn thạc sĩ Luật học /Đỗ Hồng Nhung ; TS. Nguyễn Văn Phương hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 85 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Nghiên cứu những vấn đề chung về nước thải và pháp luật về quản lí nước thải công nghiệp ở Việt Nam. Phân tích thực trạng pháp luật về quản lí nước thải công nghiệp từ thực tiễn tại tỉnh Phú Thọ; từ đó đề ra phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật Môi trường
Từ khóa tự do Phú Thọ
Từ khóa tự do Nước thải công nghiệp
Từ khóa tự do Nước thải
Từ khóa tự do Quản lí nước thải
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 009700-1
000 00000nam#a2200000ua#4500
00171079
0023
004093FA9CE-BE95-4447-9E7E-919F38C375FC
005201905081552
008190504s2018 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20190508155221|bhuent|c20190506164641|dluongvt|y20190504163207|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V126)252|bĐÔ - NH 2018
1001 |aĐỗ, Hồng Nhung
24510|aPháp luật về quản lý nước thải công nghiệp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ : |bluận văn thạc sĩ Luật học /|cĐỗ Hồng Nhung ; TS. Nguyễn Văn Phương hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2018
300 |a85 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Kinh tế : 8 38 01 07. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2018
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 71 - 74.|b36
520 |aNghiên cứu những vấn đề chung về nước thải và pháp luật về quản lí nước thải công nghiệp ở Việt Nam. Phân tích thực trạng pháp luật về quản lí nước thải công nghiệp từ thực tiễn tại tỉnh Phú Thọ; từ đó đề ra phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Môi trường
653 |aPhú Thọ
653 |aNước thải công nghiệp
653 |aNước thải
653 |aQuản lí nước thải
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 009700-1
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2018/luatkinhte/dohongnhung/adohongnhungthumbimage.jpg
890|a2|c1
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aNguyễn Thị Huệ
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 009701 Đọc sinh viên 34(V126)252 ĐÔ - NH 2018 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 009700 Đọc sinh viên 34(V126)252 ĐÔ - NH 2018 Luận án, luận văn 1
  1 of 1