Luận văn, Luận án
34(V)245 NG - A 2018
Thực trạng pháp luật về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất tại Việt Nam :
BBK 34(V)245
Tác giả CN Nguyễn, Mai Anh
Nhan đề Thực trạng pháp luật về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất tại Việt Nam : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Mai Anh ; PGS. TS. Nguyễn Quang Tuyến hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 91 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề lí luận về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất tại Việt Nam. Phân tích thực trạng pháp luật về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất tại Việt Nam và thực tiễn thi hành; từ đó đưa ra định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Luật Đất đai
Từ khóa tự do Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Từ khóa tự do Sử dụng đất
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 009678-9
000 00000nam#a2200000ua#4500
00171085
0023
004BA611D67-EC35-4776-B353-9D4B1DB1CA2A
005201905071054
008190506s2018 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20190507105406|bhuent|c20190506152308|dluongvt|y20190506085717|zhiennt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V)245|bNG - A 2018
1001 |aNguyễn, Mai Anh
24510|aThực trạng pháp luật về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất tại Việt Nam : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cNguyễn Mai Anh ; PGS. TS. Nguyễn Quang Tuyến hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2018
300 |a91 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Kinh tế : 8 38 01 07. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2018
504 |aPhụ lục: tr. 80 - 81.|b1
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 76 - 79.|b46
520 |aTrình bày một số vấn đề lí luận về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất tại Việt Nam. Phân tích thực trạng pháp luật về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất tại Việt Nam và thực tiễn thi hành; từ đó đưa ra định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
653 |aViệt Nam
653 |aDoanh nghiệp
653 |aLuật Đất đai
653 |aDoanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
653 |aSử dụng đất
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 009678-9
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2018/luatkinhte/nguyenmaianh/anguyenmaianhthumbimage.jpg
890|a2|c1
911 |aNguyễn Thị Hiền
912 |aNguyễn Thị Huệ
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 009679 Đọc sinh viên 34(V)245 NG - A 2018 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 009678 Đọc sinh viên 34(V)245 NG - A 2018 Luận án, luận văn 1
  1 of 1