Luận văn, Luận án
34(V-H)531 ĐA - Y 2018
Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, thực trạng và kiến nghị :
BBK 34(V-H)531
Tác giả CN Đào, Hải Yến
Nhan đề Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, thực trạng và kiến nghị : luận văn thạc sĩ Luật học / Đào Hải Yến ; TS. Đặng Vũ Huân hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 149 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề lí luận về giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại tại Tòa án. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Tranh chấp thương mại
Từ khóa tự do Luật Tố tụng kinh tế
Từ khóa tự do Hà Nội
Từ khóa tự do Tòa án nhân dân
Từ khóa tự do Giải quyết tranh chấp
Từ khóa tự do Hợp đồng thương mại
Từ khóa tự do Luật Kinh tế
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 009744-5
000 00000nam#a2200000ua#4500
00171088
0023
004D4CE8C6C-4219-4ECF-969D-CD6D6B0CDBA2
005201905140853
008190513s2018 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20190514085147|bluongvt|c20190513142854|dhiennt|y20190509111905|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |aVN
084 |a34(V-H)531|bĐA - Y 2018
1001 |aĐào, Hải Yến
24510|aGiải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, thực trạng và kiến nghị : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cĐào Hải Yến ; TS. Đặng Vũ Huân hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2018
300 |a149 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Kinh tế : 8 38 01 07. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2018
504 |aPhụ lục: tr. 89 - 130.|b4
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 84 - 88.|b64
520 |aTrình bày một số vấn đề lí luận về giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại tại Tòa án. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
653 |aViệt Nam
653 |aTranh chấp thương mại
653 |aLuật Tố tụng kinh tế
653 |aHà Nội
653 |aTòa án nhân dân
653 |aGiải quyết tranh chấp
653|aHợp đồng thương mại
653|aLuật Kinh tế
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 009744-5
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2018/luatkinhte/daohaiyen/adaohaiyenthumbimage.jpg
890|a2|c1
911 |aNguyễn Thị Huệ
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 009745 Đọc sinh viên 34(V-H)531 ĐA - Y 2018 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 009744 Đọc sinh viên 34(V-H)531 ĐA - Y 2018 Luận án, luận văn 1
  1 of 1