Luận văn, Luận án
34(V)311.33 NG - T 2018
Pháp luật bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra - Thực trạng và giải pháp :
BBK 34(V)311.33
Tác giả CN Nguyễn, Trí Tuấn
Nhan đề Pháp luật bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra - Thực trạng và giải pháp : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Trí Tuấn ; TS. Lê Đình Nghị hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 96 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lí luận về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra. Phân tích các qui định pháp luật Việt Nam hiện hành về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra và thực tiễn áp dụng; từ đó đưa ra giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa tự do Luật Dân sự
Từ khóa tự do Bồi thường thiệt hại
Từ khóa tự do Động vật nuôi
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Chủ sở hữu
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 009817-8
000 00000nam#a2200000ua#4500
00171958
0023
004975657B2-9689-4791-99C4-F5213ED2837D
005201909030827
008190816s2018 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20190903082620|bhuent|c20190816111258|dluongvt|y20190815085002|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084|a34(V)311.33|bNG - T 2018
1001 |aNguyễn, Trí Tuấn
24510|aPháp luật bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra - Thực trạng và giải pháp : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cNguyễn Trí Tuấn ; TS. Lê Đình Nghị hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2018
300 |a96 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Dân sự và Tố tụng dân sự : 60 38 01 03. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2018
504|aTài liệu tham khảo: tr. 94 - 96.|b25
520 |aTrình bày những vấn đề lí luận về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra. Phân tích các qui định pháp luật Việt Nam hiện hành về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra và thực tiễn áp dụng; từ đó đưa ra giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
653 |aLuật Dân sự
653 |aBồi thường thiệt hại
653 |aĐộng vật nuôi
653|aViệt Nam
653|aChủ sở hữu
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 009817-8
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2018/luatdansuvatotungdansu/nguyentrituan/anguyentrituanthumbimage.jpg
890|a2|c1
911 |aTrần Thu Hiền
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 009818 Đọc sinh viên 34(V)311.33 NG - T 2018 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 009817 Đọc sinh viên 34(V)311.33 NG - T 2018 Luận án, luận văn 1
  1 of 1