Sách tham khảo
346.4302 ZIM 2005
The new German law of obligations :
DDC 346.4302
Tác giả CN Zimmermann, Reinhard,
Nhan đề The new German law of obligations :historical and comparative perspectives /Reinhard Zimmermann
Thông tin xuất bản Oxford : Oxford University Press, 2005
Mô tả vật lý xiv, 240 p. ; 25 cm.
Thuật ngữ chủ đề Sales-Germany
Thuật ngữ chủ đề Contracts-Germany
Thuật ngữ chủ đề Obligations (Law)-Germany
Thuật ngữ chủ đề Performance (Law)-Germany
Từ khóa tự do Luật Dân sự
Từ khóa tự do Đức
Từ khóa tự do Hợp đồng
Từ khóa tự do Luật Hợp đồng
Địa chỉ DHLĐọc giáo viênA(1): GVA 002786
000 01107nam a2200325 a 4500
00171959
0022
003UkOxU
004FF503C5D-B420-4643-92E5-BD2D4C837904
005201908151722
008190815s2005 enk 001 0 eng
0091 0
020 |a9780199291373|cTL tặng biếu
039|a20190815171855|bluongvt|c20190815162005|dhiennt|y20190815085740|zhuent
040 |aStDuBDS|cVN-DHLHNI-TT|dVN-DHLHNI-TT
0410 |aeng
044 |aenk
0820|a346.4302|bZIM 2005|222 ed.
1001 |aZimmermann, Reinhard,|d1952-
24514|aThe new German law of obligations :|bhistorical and comparative perspectives /|cReinhard Zimmermann
260 |aOxford : |bOxford University Press, |c2005
300 |axiv, 240 p. ; |c25 cm.
504 |aIncludes bibliographical references and index
650 4|aSales|zGermany
650 4|aContracts|zGermany
650 4|aObligations (Law)|zGermany
650 4|aPerformance (Law)|zGermany
653 |aLuật Dân sự
653 |aĐức
653 |aHợp đồng
653 |aLuật Hợp đồng
852|aDHL|bĐọc giáo viên|cA|j(1): GVA 002786
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieutangbieu/2019/thenewgermanlawofobligationsthumbimage.jpg
890|a1
911 |aNguyễn Thị Huệ
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926|a0
927|aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GVA 002786 Đọc giáo viên 346.4302 ZIM 2005 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào