Luận văn, Luận án
34(V)311.6 ĐÔ - A 2019
Bảo hộ quyền tác giả đối với việc xây dựng thư viện mở dùng chung trong các trường đại học :
BBK 34(V)311.6
Tác giả CN Đỗ, Mai Phương Anh
Nhan đề Bảo hộ quyền tác giả đối với việc xây dựng thư viện mở dùng chung trong các trường đại học : luận văn thạc sĩ Luật học / Đỗ Mai Phương Anh ; PGS. TS. Trần Văn Hải hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 64 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề lí luận về bảo hộ quyền tác giả với việc xây dựng thư viện mở dùng chung trong các trường đại học. Phân tích những vấn đề pháp lí và thực trạng pháp luật về bảo hộ quyền tác giả với việc xây dựng thư viện mở dùng chung trong các trường đại học, từ đó đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa tự do Luật Dân sự
Từ khóa tự do Quyền tác giả
Từ khóa tự do Bảo hộ quyền tác giả
Từ khóa tự do Thư viện đại học
Từ khóa tự do Thư viện mở
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 009819-20
000 00000nam#a2200000ua#4500
00171960
0023
004CEF42EFF-8311-416C-8539-00F7E229EC9A
005201908161025
008190816s2019 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20190816102107|bluongvt|c20190816082344|dhiennt|y20190815091201|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)311.6|bĐÔ - A 2019
1001 |aĐỗ, Mai Phương Anh
24510|aBảo hộ quyền tác giả đối với việc xây dựng thư viện mở dùng chung trong các trường đại học : |bluận văn thạc sĩ Luật học / |cĐỗ Mai Phương Anh ; PGS. TS. Trần Văn Hải hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2019
300 |a64 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Dân sự và Tố tụng dân sự : 8 38 01 03. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2019
504|aTài liệu tham khảo: cuối chính văn.|b12
520 |aTrình bày một số vấn đề lí luận về bảo hộ quyền tác giả với việc xây dựng thư viện mở dùng chung trong các trường đại học. Phân tích những vấn đề pháp lí và thực trạng pháp luật về bảo hộ quyền tác giả với việc xây dựng thư viện mở dùng chung trong các trường đại học, từ đó đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
653 |aLuật Dân sự
653 |aQuyền tác giả
653 |aBảo hộ quyền tác giả
653 |aThư viện đại học
653 |aThư viện mở
653|aViệt Nam
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 009819-20
890|a2
911 |aTrần Thu Hiền
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 009820 Đọc sinh viên 34(V)311.6 ĐÔ - A 2019 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 009819 Đọc sinh viên 34(V)311.6 ĐÔ - A 2019 Luận án, luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào