Luận văn, Luận án
34(V)524.3 NG - H 2019
Bảo đảm quyền tố tụng của đương sự trong tố tụng dân sự :
BBK 34(V)524.3
Tác giả CN Nguyễn, Thị Thúy Hằng
Nhan đề Bảo đảm quyền tố tụng của đương sự trong tố tụng dân sự : luận án tiến sĩ Luật học /Nguyễn Thị Thúy Hằng ; Người hướng dẫn: PGS. TS. Trần Anh Tuấn, TS. Đinh Trung Tụng
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 188 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Nghiên cứu những vấn đề lí luận về bảo đảm quyền tố tụng của đương sự trong tố tụng dân sự. Phân tích thực trạng các qui định pháp luật Việt Nam hiện hành về bảo đảm quyền tố tụng của đương sự trong tố tụng dân sự và thực tiễn thực hiện; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa tự do Luật Tố tụng dân sự
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Đương sự
Từ khóa tự do Quyền tố tụng
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 009833-4
000 00000ncm#a2200000ua#4500
00171962
0023
004C1A2DD80-C139-48D8-AEE5-A9DE09DABCC7
005201908161132
008190816s2019 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20190816112836|bluongvt|c20190816094807|dhiennt|y20190815093526|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)524.3|bNG - H 2019
1001|aNguyễn, Thị Thúy Hằng
24510|aBảo đảm quyền tố tụng của đương sự trong tố tụng dân sự : |bluận án tiến sĩ Luật học /|cNguyễn Thị Thúy Hằng ; Người hướng dẫn: PGS. TS. Trần Anh Tuấn, TS. Đinh Trung Tụng
260 |aHà Nội, |c2019
300 |a188 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận án tiến sĩ Luật học. Luật Dân sự và Tố tụng dân sự : 9 38 01 03. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2019
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 178 - 188.|b131
520 |aNghiên cứu những vấn đề lí luận về bảo đảm quyền tố tụng của đương sự trong tố tụng dân sự. Phân tích thực trạng các qui định pháp luật Việt Nam hiện hành về bảo đảm quyền tố tụng của đương sự trong tố tụng dân sự và thực tiễn thực hiện; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.
653 |aLuật Tố tụng dân sự
653 |aViệt Nam
653 |aĐương sự
653 |aQuyền tố tụng
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 009833-4
890|a2
911 |aTrần Thu Hiền
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 009834 Đọc sinh viên 34(V)524.3 NG - H 2019 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 009833 Đọc sinh viên 34(V)524.3 NG - H 2019 Luận án, luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào