Sách tham khảo
349.43 FIS 2015
The German legal system and legal language :
LCC KK147
DDC 349.43
Tác giả CN Fisher, Howard D.
Nhan đề The German legal system and legal language :a general survey together with notes and German vocabulary /Howard D. Fisher
Lần xuất bản 6th ed.
Thông tin xuất bản Dublin : Clarus Press, 2015
Mô tả vật lý lvii, 842 p. ; 25 cm.
Thuật ngữ chủ đề Law-Germany
Thuật ngữ chủ đề Law-Germany-Terminology
Từ khóa tự do Đức
Từ khóa tự do Thuật ngữ pháp lí
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Hệ thống pháp luật
Địa chỉ DHLĐọc giáo viênA(1): GVA 002789
000 01861nam a2200313 a 4500
00171965
0022
004260D2F59-D4B7-488F-81C8-14A26E776E7F
005201908151729
008190815s2015 ie b 001 0 eng
0091 0
020 |a9781905536634|cTL tặng biếu
039|a20190815172509|bluongvt|c20190815153302|dhiennt|y20190815095617|zhuent
040 |aDLC|cVN-DHLHNI-TT|dVN-DHLHNI-TT
0410|aeng
044 |aie
0500|aKK147|b.F57 2015
0820|a349.43|bFIS 2015|222 ed.
1001 |aFisher, Howard D.
24514|aThe German legal system and legal language :|ba general survey together with notes and German vocabulary /|cHoward D. Fisher
250 |a6th ed.
260 |aDublin : |bClarus Press, |c2015
300 |alvii, 842 p. ; |c25 cm.
504 |aIncludes bibliographical references (pages xlvii-lii) and index
650 4|aLaw|zGermany
650 4|aLaw|zGermany|xTerminology
653 |aĐức
653 |aThuật ngữ pháp lí
653|aPháp luật
653|aHệ thống pháp luật
852|aDHL|bĐọc giáo viên|cA|j(1): GVA 002789
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieutangbieu/2019/thegermanlegalsystemandlegallanguage thumbimage.jpg
890|a1
911 |aNguyễn Thị Huệ
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GVA 002789 Đọc giáo viên 349.43 FIS 2015 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào