Luận văn, Luận án
34(V)526 NG - H 2019
Khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự - Những vấn đề lý luận và thực tiễn :
BBK 34(V)526
Tác giả CN Nguyễn, Thị Hương
Nhan đề Khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : luận án tiến sĩ Luật học / Nguyễn Thị Hương ; Người hướng dẫn: PGS. TS. Bùi Thị Huyền, TS. Lê Thị Hà
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 201 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lí luận về khởi kiện và thụ lí vụ án dân sự. Phân tích thực trạng pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam về khởi kiện, thụ lí vụ án dân sự và thực tiễn thực hiện; từ đó đưa ra yêu cầu, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này ở Việt Nam.
Từ khóa tự do Luật Tố tụng dân sự
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Khởi kiện
Từ khóa tự do Vụ án dân sự
Từ khóa tự do Thụ lí
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 009837-8
000 00000nam#a2200000ua#4500
00171968
0023
0047EC3A404-DE41-4D9D-B0ED-E2B73C3BD322
005201908161120
008190816s2019 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20190816111600|bluongvt|c20190816111537|dluongvt|y20190815103556|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)526|bNG - H 2019
1001 |aNguyễn, Thị Hương
24510|aKhởi kiện và thụ lý vụ án dân sự - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : |bluận án tiến sĩ Luật học / |cNguyễn Thị Hương ; Người hướng dẫn: PGS. TS. Bùi Thị Huyền, TS. Lê Thị Hà
260 |aHà Nội, |c2019
300 |a201 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận án tiến sĩ Luật học. Luật Dân sự và Tố tụng dân sự : 9 38 01 03. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2019
504 |aPhụ lục: tr. 196 - 201.|b3
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 185 - 195.|b166
520 |aTrình bày những vấn đề lí luận về khởi kiện và thụ lí vụ án dân sự. Phân tích thực trạng pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam về khởi kiện, thụ lí vụ án dân sự và thực tiễn thực hiện; từ đó đưa ra yêu cầu, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này ở Việt Nam.
653 |aLuật Tố tụng dân sự
653 |aViệt Nam
653 |aKhởi kiện
653 |aVụ án dân sự
653 |aThụ lí
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 009837-8
890|a2
911 |aTrần Thu Hiền
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 009838 Đọc sinh viên 34(V)526 NG - H 2019 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 009837 Đọc sinh viên 34(V)526 NG - H 2019 Luận án, luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào