Luận văn, Luận án
34.626 TR - H 2019
Pháp luật điều chỉnh quan hệ lao động của người lao động nước ngoài tại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế :
BBK 34.626
Tác giả CN Trần, Thúy Hằng
Nhan đề Pháp luật điều chỉnh quan hệ lao động của người lao động nước ngoài tại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế : luận án tiến sĩ Luật học /Trần Thúy Hằng ; Người hướng dẫn: PGS. TS. Nông Quốc Bình, TS. Đỗ Ngân Bình
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 150 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về quan hệ lao động của người lao động nước ngoài. Phân tích thực trạng pháp luật điều chỉnh quan hệ lao động của người lao động nước ngoài tại Việt Nam và thực tiễn thực hiện; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Tư pháp quốc tế
Từ khóa tự do Lao động nước ngoài
Từ khóa tự do Quan hệ lao động
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 009831-2
000 00000nam#a2200000ua#4500
00171969
0023
004542E45A8-B72A-44B0-80EE-A906870EB24D
005201908161032
008190816s2019 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20190816102820|bluongvt|c20190816100145|dhiennt|y20190815105417|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34.626|bTR - H 2019
1001 |aTrần, Thúy Hằng
24510|aPháp luật điều chỉnh quan hệ lao động của người lao động nước ngoài tại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế : |bluận án tiến sĩ Luật học /|cTrần Thúy Hằng ; Người hướng dẫn: PGS. TS. Nông Quốc Bình, TS. Đỗ Ngân Bình
260 |aHà Nội, |c2019
300 |a150 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận án tiến sĩ Luật học. Luật Quốc tế : 9 38 01 08. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2019
504 |aTài liệu tham khảo: cuối chính văn.|b298
520 |aTrình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về quan hệ lao động của người lao động nước ngoài. Phân tích thực trạng pháp luật điều chỉnh quan hệ lao động của người lao động nước ngoài tại Việt Nam và thực tiễn thực hiện; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về vấn đề này.
653 |aViệt Nam
653 |aTư pháp quốc tế
653 |aLao động nước ngoài
653 |aQuan hệ lao động
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 009831-2
890|a2
911 |aTrần Thu Hiền
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 009832 Đọc sinh viên 34.626 TR - H 2019 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 009831 Đọc sinh viên 34.626 TR - H 2019 Luận án, luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào