Sách tham khảo
347.05 ARB 2007
Arbitration in Germany :
LCC KK4030
DDC 347.05
Nhan đề Arbitration in Germany :the Model Law in practice /Edited by Karl-Heinz Böckstiegel, Stefan Michael Kröll, Patricia Nacimiento
Thông tin xuất bản Austin : Wolters Kluwer Law & Business, 2007
Mô tả vật lý xxxvii, 1223 p. : ill., forms ; 25 cm.
Phụ chú At head of title: Kluwer Law International
Thuật ngữ chủ đề Arbitration and award-Germany
Thuật ngữ chủ đề Skiljedom-Tyskland-sao
Từ khóa Đức
Từ khóa Tranh chấp thương mại
Từ khóa Luật Tố tụng kinh tế
Từ khóa Giải quyết tranh chấp
Từ khóa Trọng tài
Tác giả(bs) CN Nacimiento, Patricia,
Tác giả(bs) CN Böckstiegel, Karl-Heinz,
Tác giả(bs) CN Kröll, Stefan,
Địa chỉ DHLĐọc giáo viênA(1): GVA 002790
000 01139nam a22003257a 4500
00171970
0022
003LIBRIS
0040D57EE3F-2E5A-40B9-8B13-CCE82015800B
005201908211658
008190815s2007 ne ak 001 0 eng c
0091 0
020 |a9789041127181|cTL tặng biếu
039|a20190821165502|bluongvt|c20190815171020|dluongvt|y20190815105515|zhuent
040 |aNNCGS|cVN-DHLHNI-TT|dVN-DHLHNI-TT
0410 |aeng
044 |ane
0500|aKK4030|b.A968 2007
0820|a347.05|bARB 2007|222 ed.
24500|aArbitration in Germany :|bthe Model Law in practice /|cEdited by Karl-Heinz Böckstiegel, Stefan Michael Kröll, Patricia Nacimiento
260 |aAustin : |bWolters Kluwer Law & Business, |c2007
300 |axxxvii, 1223 p. : |bill., forms ; |c25 cm.
500 |aAt head of title: Kluwer Law International
650 4|aArbitration and award|zGermany
650 7|aSkiljedom|zTyskland|2sao
653 |aĐức
653|aTranh chấp thương mại
653|aLuật Tố tụng kinh tế
653|aGiải quyết tranh chấp
653|aTrọng tài
7001 |aNacimiento, Patricia,|eEditor
7001 |aBöckstiegel, Karl-Heinz,|d1936-,|eEditor
7001 |aKröll, Stefan,|eEditor
852|aDHL|bĐọc giáo viên|cA|j(1): GVA 002790
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieutangbieu/2019/arbitrationingermanythumbimage.jpg
890|a1
911 |aNguyễn Thị Huệ
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GVA 002790 Đọc giáo viên 347.05 ARB 2007 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào