Luận văn, Luận án
34(V112)54 HA - NH 2018
Xét xử vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng :
BBK 34(V112)54
Tác giả CN Hà, Thị Hằng Nhung
Nhan đề Xét xử vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng : luận văn thạc sĩ Luật học /Hà Thị Hằng Nhung ; TS. Hoàng Quốc Hồng hướng dẫn
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 83 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lí luận về xét xử vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân cấp tỉnh. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn xét xử vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng, từ đó đưa ra kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động này.
Từ khóa Tòa án nhân dân
Từ khóa Luật Tố tụng hành chính
Từ khóa Vụ án hành chính
Từ khóa Cao Bằng
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Xét xử
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLA(2): DSVLA 009823-4
000 00000nam#a2200000ua#4500
00171974
0023
00414B111E4-0AD6-4B0D-9020-A26F10596C87
005202005181414
008190816s2018 vm vie
0091 0
020 |cTL nội sinh
039|a20200518141409|bhiennt|c20190816090410|dluongvt|y20190815112424|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V112)54|bHA - NH 2018
1001 |aHà, Thị Hằng Nhung
24510|aXét xử vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng : |bluận văn thạc sĩ Luật học /|cHà Thị Hằng Nhung ; TS. Hoàng Quốc Hồng hướng dẫn
260 |aHà Nội, |c2018
300 |a83 tr. ; |c28 cm.
502 |aLuận văn thạc sĩ Luật học. Luật Hiến pháp và Luật Hành chính : 8 38 01 02. Trường Đại học Luật Hà Nội, 2018
504 |aTài liệu tham khảo: cuối chính văn.|b44
520 |aTrình bày những vấn đề lí luận về xét xử vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân cấp tỉnh. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn xét xử vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng, từ đó đưa ra kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động này.
653 |aTòa án nhân dân
653 |aLuật Tố tụng hành chính
653 |aVụ án hành chính
653 |aCao Bằng
653|aViệt Nam
653|aXét xử
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLA|j(2): DSVLA 009823-4
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/luananluanvan/luanvan/2018/luathienphapvaluathanhchinh/hathihangnhung/ahathihangnhungthumbimage.jpg
890|a2|c1
911 |aTrần Thu Hiền
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aLA
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLA 009824 Đọc sinh viên 34(V112)54 HA - NH 2018 Luận án, luận văn 2
2 DSVLA 009823 Đọc sinh viên 34(V112)54 HA - NH 2018 Luận án, luận văn 1
  1 of 1