TL Hội nghị, hội thảo
34(V)122(05) KY 2006
Kỹ năng soạn thảo một số văn bản hành chính thông dụng :
BBK 34(V)122(05)
Hội nghị, hội thảo Hội thảo khoa học Kỹ năng soạn thảo một số văn bản hành chính thông dụng,
Nhan đề Kỹ năng soạn thảo một số văn bản hành chính thông dụng : kỉ yếu hội thảo khoa học cấp Khoa / Trường Đại học Luật Hà Nội. Khoa Hành chính Nhà nước
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2006
Mô tả vật lý 78 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu một số vấn đề liên quan đến kĩ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng, gồm: khái niệm kĩ năng; những vấn đề lí luận về văn bản hành chính thông dụng và vai trò của nó trong quản lí nhà nước; kĩ năng lập biên bản, soạn thảo công văn và báo cáo; một số giải pháp nâng cao kĩ năng soạn thảo báo cáo hành chính;...
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Luật Hành chính
Từ khóa Soạn thảo văn bản
Từ khóa Văn bản hành chính
Từ khóa Kỉ yếu hội thảo
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênHT(1): DSVHT 000489
Tệp tin điện tử http://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieuphoto/kynangsoanthaomotsovanbanhanhchinhthongdungthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00172222
0025
0045789462B-6186-42B9-9D9A-7AA3D81EEAC3
005201909171111
008190912s2006 vm vie
0091 0
020 |cTL photo
039|a20190917110715|bluongvt|c20190912160800|dhiennt|y20190906155307|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)122(05)|bKY 2006
1112 |aHội thảo khoa học Kỹ năng soạn thảo một số văn bản hành chính thông dụng,|cHà Nội,|d2006
24510|aKỹ năng soạn thảo một số văn bản hành chính thông dụng : |bkỉ yếu hội thảo khoa học cấp Khoa / |cTrường Đại học Luật Hà Nội. Khoa Hành chính Nhà nước
260 |aHà Nội, |c2006
300 |a78 tr. ; |c28 cm.
520 |aTập hợp các bài tham luận nghiên cứu một số vấn đề liên quan đến kĩ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng, gồm: khái niệm kĩ năng; những vấn đề lí luận về văn bản hành chính thông dụng và vai trò của nó trong quản lí nhà nước; kĩ năng lập biên bản, soạn thảo công văn và báo cáo; một số giải pháp nâng cao kĩ năng soạn thảo báo cáo hành chính;...
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Hành chính
653 |aSoạn thảo văn bản
653 |aVăn bản hành chính
653 |aKỉ yếu hội thảo
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cHT|j(1): DSVHT 000489
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieuphoto/kynangsoanthaomotsovanbanhanhchinhthongdungthumbimage.jpg
890|a1
911 |aNguyễn Thị Huệ
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aHT
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVHT 000489 Đọc sinh viên 34(V)122(05) KY 2006 Kỷ yếu hội thảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào