Sách tham khảo
331 TƯ 2017
Tự do hiệp hội. Bộ tổng tập về các nguyên tắc và quyết định của Uỷ ban ILO về tự do hiệp hội /
Kí hiệu phân loại 331
Nhan đề Tự do hiệp hội. Bộ tổng tập về các nguyên tắc và quyết định của Uỷ ban ILO về tự do hiệp hội /Dịch: Nguyễn Văn Bình, Phạm Thu Lan
Lần xuất bản Tái bản (có sửa đổi) lần thứ 5
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2017
Mô tả vật lý 327 tr. : minh họa ; 24 cm.
Phụ chú Phụ lục: tr. 281 - 327.
Tóm tắt Tập hợp các nguyên tắc và quyết định phản ánh những chính sách, hành động của Ủy ban ILO về tự do hiệp hội, liên quan đến một số nội dung: thủ tục của Ủy ban Tự do hiệp hội và các đối tác xã hội; quyền công đoàn, quyền tự do dân sự; quyền thành lập, gia nhập tổ chức của người lao động và người sử dụng lao động;…
Từ khóa ILO
Từ khóa Tự do hiệp hội
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Bình,
Tác giả(bs) CN Phạm, Thu Lan,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênKT(1): DSVKT 003440
000 01481nam a22003018a 4500
00172224
0022
004BF7F7B0A-25C8-4556-9AD3-17E16C088A9E
005201909180910
008190912s2017 vm ||||||viesd
0091 0
020 |a9786046530473|cTL photo
039|a20190918090549|bluongvt|c20190912145636|dhiennt|y20190906161805|zhientt
040|aVN-TVQG|cVN-DHLHNI-TT|dVN-DHLHNI-TT
0411 |avie|heng
044|avm
084|a331|bTƯ 2017
24500|aTự do hiệp hội. Bộ tổng tập về các nguyên tắc và quyết định của Uỷ ban ILO về tự do hiệp hội /|cDịch: Nguyễn Văn Bình, Phạm Thu Lan
250 |aTái bản (có sửa đổi) lần thứ 5
260 |aHà Nội : |bLao động - Xã hội, |c2017
300 |a327 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
500 |aPhụ lục: tr. 281 - 327.|b2
520 |aTập hợp các nguyên tắc và quyết định phản ánh những chính sách, hành động của Ủy ban ILO về tự do hiệp hội, liên quan đến một số nội dung: thủ tục của Ủy ban Tự do hiệp hội và các đối tác xã hội; quyền công đoàn, quyền tự do dân sự; quyền thành lập, gia nhập tổ chức của người lao động và người sử dụng lao động;…
546|aSách viết bằng tiếng Việt, dịch từ tiếng Anh
653 |aILO
653 |aTự do hiệp hội
7001 |aNguyễn, Văn Bình,|eDịch
7001 |aPhạm, Thu Lan,|eDịch
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cKT|j(1): DSVKT 003440
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieuphoto/tudohiephoithumbimage.jpg
890|a1
911|aTrần Thu Hiền
912|aNguyễn Thị Hiền
925|aG
926|a0
927|aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVKT 003440 Đọc sinh viên 331 TƯ 2017 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào