Đề tài khoa học
34(V)20(05) XÂY 2010
Xây dựng và sử dụng hồ sơ vụ việc thực tiễn trong giảng dạy và học tập môn học Luật Thương mại tại Trường Đại học Luật Hà Nội :
BBK 34(V)20(05)
BBK LH - 09 - 12/ĐHL - HN
Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội
Nhan đề Xây dựng và sử dụng hồ sơ vụ việc thực tiễn trong giảng dạy và học tập môn học Luật Thương mại tại Trường Đại học Luật Hà Nội :đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường /Trường Đại học Luật Hà Nội ; Vũ Thị Lan Anh chủ nhiệm đề tài ; Vũ Đặng Hải Yến ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2010
Mô tả vật lý 335 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của việc xây dựng, sử dụng các hồ sơ vụ việc thực tiễn trong hoạt động giảng dạy đại học. Phân tích, đánh giá việc xây dựng và sử dụng bộ hồ sơ vụ việc thực tiễn trong hoạt động giảng dạy và học tập môn học Luật Thương mại tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Giới thiệu một số bộ hồ sơ vụ việc thực tiễn mẫu để làm tài liệu tham khảo cho sinh viên và giảng viên; từ đó góp phần xây dựng nguồn học liệu phục vụ đào tạo theo tín chỉ tại trường. Tập hợp 10 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài.
Từ khóa Luật Thương mại
Từ khóa Đề tài khoa học
Từ khóa Trường Đại học Luật Hà Nội
Từ khóa Hồ sơ vụ việc
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Chương trình giảng dạy
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Lan Anh,, TS.,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênDKH(1): DSVDKH 000458
Tệp tin điện tử http://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieuphoto/vuthilananhthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00172226
0024
004822DCA35-5904-4331-8119-D0E70C46E8F0
005201909231106
008190912s2010 vm vie
0091 0
020 |cTL photo
039|a20190923110205|bluongvt|c20190917091858|dluongvt|y20190906163242|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a34(V)20(05)|bXÂY 2010
088 |aLH - 09 - 12/ĐHL - HN
1102 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
24510|aXây dựng và sử dụng hồ sơ vụ việc thực tiễn trong giảng dạy và học tập môn học Luật Thương mại tại Trường Đại học Luật Hà Nội :|bđề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Vũ Thị Lan Anh chủ nhiệm đề tài ; Vũ Đặng Hải Yến ... [et al.]
260 |aHà Nội, |c2010
300 |a335 tr. ; |c28 cm.
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 335.|b13
520 |aNghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của việc xây dựng, sử dụng các hồ sơ vụ việc thực tiễn trong hoạt động giảng dạy đại học. Phân tích, đánh giá việc xây dựng và sử dụng bộ hồ sơ vụ việc thực tiễn trong hoạt động giảng dạy và học tập môn học Luật Thương mại tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Giới thiệu một số bộ hồ sơ vụ việc thực tiễn mẫu để làm tài liệu tham khảo cho sinh viên và giảng viên; từ đó góp phần xây dựng nguồn học liệu phục vụ đào tạo theo tín chỉ tại trường. Tập hợp 10 chuyên đề liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài.
653 |aLuật Thương mại
653 |aĐề tài khoa học
653 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
653 |aHồ sơ vụ việc
653|aViệt Nam
653|aChương trình giảng dạy
7001 |aVũ, Thị Lan Anh,|cTS.,|eChủ nhiệm đề tài
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cDKH|j(1): DSVDKH 000458
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieuphoto/vuthilananhthumbimage.jpg
890|a1
911 |aNguyễn Thị Huệ
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aDKH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVDKH 000458 Đọc sinh viên 34(V)20(05) XÂY 2010 Báo cáo khoa học 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào