Sách tham khảo
428 NG - N 2016
Consecutive interpreting: course book /
DDC 428
Tác giả CN Nguyen, Ngoc Ninh
Nhan đề Consecutive interpreting: course book /Nguyen Ngoc Ninh
Thông tin xuất bản Hà Nội : [S.n.], 2016
Mô tả vật lý 90 p. ; 26 cm.
Từ khóa Tiếng Anh
Từ khóa Phiên dịch
Từ khóa Dịch thuật
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênA(1): DSVA 000440
000 00000nam#a2200000ua#4500
00172238
0022
004CD8E3D1F-9D49-4D63-B75C-902428D2137B
005201909171104
008190916s2016 vm eng
0091 0
020 |cTL photo
039|a20190917110022|bluongvt|c20190916080510|dhiennt|y20190909113626|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |aeng
044 |avm
0820 |a428|bNG - N 2016|223 ed.
1001 |aNguyen, Ngoc Ninh
24510|aConsecutive interpreting: course book /|cNguyen Ngoc Ninh
260 |aHà Nội : |b[S.n.], |c2016
300 |a90 p. ; |c26 cm.
504 |aIncludes bibliographical reference
653 |aTiếng Anh
653 |aPhiên dịch
653|aDịch thuật
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cA|j(1): DSVA 000440
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieuphoto/consecutiveinterpretingthumbimage.jpg
890|a1
911 |aNguyễn Thị Huệ
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVA 000440 Đọc sinh viên 428 NG - N 2016 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào