Sách tham khảo
428 NG - K 2006
Translation practice :
DDC 428
Tác giả CN Nguyen, Viet Ky
Nhan đề Translation practice : course book (for upper-intermediate students of English) /Nguyen Viet Ky
Thông tin xuất bản Ha Noi : [S.n.], 2006
Mô tả vật lý 126 p. ; 26 cm.
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Vietnam National University, Hanoi. University of Languages and international Studies
Từ khóa Tiếng Anh
Từ khóa Dịch thuật
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênA(1): DSVA 000441
000 00000nam#a2200000ua#4500
00172239
0022
004E37A56ED-4586-4A03-BE5F-111180FF52AD
005201909171059
008190912s2006 vm eng
0091 0
020 |cTL photo
039|a20190917105539|bluongvt|c20190912151117|dhiennt|y20190909140509|zhuent
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |aeng
044 |avm
0820|a428|bNG - K 2006|223 ed.
1001 |aNguyen, Viet Ky
24510|aTranslation practice : |bcourse book (for upper-intermediate students of English) /|cNguyen Viet Ky
260 |aHa Noi : |b[S.n.], |c2006
300 |a126 p. ; |c26 cm.
500|aĐầu trang tên sách ghi: Vietnam National University, Hanoi. University of Languages and international Studies
504 |aIncludes bibliographical references
653 |aTiếng Anh
653 |aDịch thuật
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cA|j(1): DSVA 000441
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieuphoto/translationpracticethumbimage.jpg
890|a1
911 |aNguyễn Thị Huệ
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVA 000441 Đọc sinh viên 428 NG - K 2006 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào