Sách tham khảo
3KV1 LIC 2018
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Kí hiệu phân loại 3KV1
Nhan đề Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.Tập I (1930-1954),Quyển 2 (1945-1954) /Trịnh Nhu chủ biên ; Khổng Đức Thiêm ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018
Mô tả vật lý 676 tr. : minh họa ; 24 cm.
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Lịch sử Đảng
Tóm tắt Trình bày lịch sử quá trình lãnh đạo của Đảng từ năm 1945 đến năm 1954, gồm: Đảng lãnh đạo thiết lập, bảo vệ chế độ dân chủ cộng hoà, chuẩn bị kháng chiến toàn quốc (tháng 9/1945 - tháng 12/1946); Đảng phát động, tổ chức và lãnh đạo cuộc kháng chiến toàn quốc, tiến tới giành thế chủ động chiến lược (tháng 12/1946 - tháng 12/1950) và lãnh đạo cuộc kháng chiến đến thắng lợi (1951-1954).
Từ khóa Lịch sử
Từ khóa Đảng Cộng sản Việt Nam
Tác giả(bs) CN Trịnh, Nhu,, GS. TS.,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênKD(1): DSVKD 001962
000 00000nam#a2200000ua#4500
00172240
0022
00433182288-EABE-498F-8D67-510F0F5B994E
005201909191605
008190919s2018 vm vie
0091 0
020 |a9786045741443|cTL tặng biếu
039|a20190919160044|bluongvt|c20190919153338|dhiennt|y20190909140616|zhientt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
084 |a3KV1|bLIC 2018
24500|aLịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.|nTập I (1930-1954),|pQuyển 2 (1945-1954) /|cTrịnh Nhu chủ biên ; Khổng Đức Thiêm ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia Sự thật, |c2018
300 |a676 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Lịch sử Đảng
504 |aPhụ lục: tr. 589 - 649.|b4
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 650 - 670.|b218
520 |aTrình bày lịch sử quá trình lãnh đạo của Đảng từ năm 1945 đến năm 1954, gồm: Đảng lãnh đạo thiết lập, bảo vệ chế độ dân chủ cộng hoà, chuẩn bị kháng chiến toàn quốc (tháng 9/1945 - tháng 12/1946); Đảng phát động, tổ chức và lãnh đạo cuộc kháng chiến toàn quốc, tiến tới giành thế chủ động chiến lược (tháng 12/1946 - tháng 12/1950) và lãnh đạo cuộc kháng chiến đến thắng lợi (1951-1954).
653 |aLịch sử
653 |aĐảng Cộng sản Việt Nam
7001 |aTrịnh, Nhu,|cGS. TS.,|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cKD|j(1): DSVKD 001962
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieutangbieu/2019/lichsudangcongsanvietnamthumbimage.jpg
890|a1
911 |aTrần Thu Hiền
912 |aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVKD 001962 Đọc sinh viên 3KV1 LIC 2018 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào