Sách tham khảo
9(V)2 NĂM 2018
Năm mươi năm cuộc Tổng tiến công, nổi dậy Mậu Thân (1968 - 2018) - Tầm vóc và giá trị lịch sử /
Kí hiệu phân loại 9(V)2
Nhan đề Năm mươi năm cuộc Tổng tiến công, nổi dậy Mậu Thân (1968 - 2018) - Tầm vóc và giá trị lịch sử /Lê Quốc Lý ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018
Mô tả vật lý 623 tr. ; 24 cm.
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Lịch sử Đảng
Tóm tắt Trình bày những quyết sách của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân uỷ Trung ương, Trung ương Cục miền Nam,... trong lãnh đạo, chỉ đạo cuộc Tổng tiến công và nổi dậy năm 1968; sự tham gia của các lực lượng, các binh chủng và quần chúng nhân dân vào cuộc tiến công. Phân tích ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu thân 1968.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Kháng chiến chống Mỹ
Từ khóa Tổng tiến công mùa xuân 1968
Từ khóa Lịch sử
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLS(1): DSVLS 000860
000 01579nam a22003138a 4500
00172241
0022
00479C62D04-B1B7-47A1-BAD7-4B84DC55A822
005201909191526
008190919s2018 vm ||||||viesd
0091 0
020 |a9786045740910|cTL tặng biếu
039|a20190919152148|bluongvt|c20190919144509|dhiennt|y20190909142317|zhientt
040|aVN-TVQG|cVN-DHLHNI-TT|dVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044|avm
084|a9(V)2|bNĂM 2018
24500|aNăm mươi năm cuộc Tổng tiến công, nổi dậy Mậu Thân (1968 - 2018) - Tầm vóc và giá trị lịch sử /|cLê Quốc Lý ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia Sự thật, |c2018
300 |a623 tr. ; |c24 cm.
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Lịch sử Đảng
520 |aTrình bày những quyết sách của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân uỷ Trung ương, Trung ương Cục miền Nam,... trong lãnh đạo, chỉ đạo cuộc Tổng tiến công và nổi dậy năm 1968; sự tham gia của các lực lượng, các binh chủng và quần chúng nhân dân vào cuộc tiến công. Phân tích ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu thân 1968.
653 |aViệt Nam
653 |aKháng chiến chống Mỹ
653 |aTổng tiến công mùa xuân 1968
653|aLịch sử
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLS|j(1): DSVLS 000860
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieutangbieu/2019/50namcuoctongtiencongnoidaymauthanthumbimage.jpg
890|a1
911|aTrần Thu Hiền
912|aNguyễn Thị Hiền
925|aG
926|a0
927|aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLS 000860 Đọc sinh viên NĂM 2018 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào