Sách tham khảo
34(V)122 SÔ 2017
Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật /
Kí hiệu phân loại 34(V)122
Nhan đề Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật / Đồng Ngọc Ba chủ biên ; Hoàng Xuân Hoan ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư pháp, 2017
Mô tả vật lý 239 tr. : minh họa ; 24 cm.
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Bộ Tư pháp. Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
Tóm tắt Trình bày những qui định chung về xây dựng bộ pháp điển; qui trình thực hiện pháp điển theo đề mục; kĩ thuật thực hiện pháp điển; việc pháp điển, cập nhật qui phạm pháp luật mới và bổ sung chủ đề, đề mục mới. Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm pháp điển hệ thống qui phạm pháp luật.
Từ khóa Pháp điển
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Qui phạm pháp luật
Từ khóa Sổ tay nghiệp vụ
Từ khóa Luật Hành chính
Tác giả(bs) CN Đồng, Ngọc Ba,, TS.,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLHC(1): DSVLHC 007163
000 01457nam a22003498a 4500
00172243
0022
004F5C20120-7E41-493A-851A-4310F0FBF80F
005201909230929
008190919s2017 vm ||||||viesd
0091 0
020 |a9786048110499|cTL tặng biếu
039|a20190923092511|bluongvt|c20190919162239|dluongvt|y20190909144547|zhientt
040|aVN-TVQG|cVN-DHLHNI-TT|dVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044|avm
084|a34(V)122|bSÔ 2017
24500|aSổ tay hướng dẫn nghiệp vụ pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật / |cĐồng Ngọc Ba chủ biên ; Hoàng Xuân Hoan ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bTư pháp, |c2017
300 |a239 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Bộ Tư pháp. Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
504 |aPhụ lục: tr. 155 - 232.|b6
520 |aTrình bày những qui định chung về xây dựng bộ pháp điển; qui trình thực hiện pháp điển theo đề mục; kĩ thuật thực hiện pháp điển; việc pháp điển, cập nhật qui phạm pháp luật mới và bổ sung chủ đề, đề mục mới. Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm pháp điển hệ thống qui phạm pháp luật.
653 |aPháp điển
653 |aViệt Nam
653 |aQui phạm pháp luật
653 |aSổ tay nghiệp vụ
653|aLuật Hành chính
7001 |aĐồng, Ngọc Ba,|cTS.,|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLHC|j(1): DSVLHC 007163
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieutangbieu/2019/sotayhuongdannghiepvuphapdienhethongquyphamphapluatthumbimage.jpg
890|a1
911|aTrần Thu Hiền
912|aNguyễn Thị Hiền
925|aG
926|a0
927|aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLHC 007163 Đọc sinh viên 34(V)122 SÔ 2017 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào