Sách tham khảo
33(V) CAC 2018
Các rào cản về thể chế kinh tế đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam :
Kí hiệu phân loại 33(V)
Nhan đề Các rào cản về thể chế kinh tế đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam : sách tham khảo / Lê Du Phong chủ biên ; Đỗ Đức Bình ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018
Mô tả vật lý 400 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lí luận về rào cản về thể chế kinh tế, kinh nghiệm quốc tế trong việc khắc phục các rào cản về thể chế kinh tế đối với phát triển kinh tế - xã hội. Phân tích thực trạng các rào cản về thể chế kinh tế đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam trong thời kì đổi mới; từ đó đưa ra định hướng, giải pháp nhằm dỡ bỏ rào cản này ở Việt Nam đến năm 2030.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Kinh tế
Từ khóa Thể chế kinh tế
Tác giả(bs) CN Lê, Du Phong,, GS. TS.,
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênKT(1): DSVKT 003442
000 01561nam a22003378a 4500
00172245
0022
00474C2DB00-9A52-4FC1-B7E2-A5081DBC01F1
005201909191631
008190919s2018 vm ||||||viesd
0091 0
020 |a9786045742563|cTL tặng biếu
039|a20190919162709|bluongvt|c20190919142817|dhiennt|y20190909162834|zhientt
040|aVN-TVQG|cVN-DHLHNI-TT|dVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044|avm
084|a33(V)|bCAC 2018
24500|aCác rào cản về thể chế kinh tế đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam : |bsách tham khảo / |cLê Du Phong chủ biên ; Đỗ Đức Bình ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia Sự thật, |c2018
300 |a400 tr. ; |c21 cm.
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 383 - 394.|b84
520 |aTrình bày những vấn đề lí luận về rào cản về thể chế kinh tế, kinh nghiệm quốc tế trong việc khắc phục các rào cản về thể chế kinh tế đối với phát triển kinh tế - xã hội. Phân tích thực trạng các rào cản về thể chế kinh tế đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam trong thời kì đổi mới; từ đó đưa ra định hướng, giải pháp nhằm dỡ bỏ rào cản này ở Việt Nam đến năm 2030.
653 |aViệt Nam
653 |aKinh tế
653 |aThể chế kinh tế
7001 |aLê, Du Phong,|cGS. TS.,|eChủ biên
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cKT|j(1): DSVKT 003442
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieutangbieu/2019/cacraocanvethechekinhtedoivoiphattrienkinhtexahoiovietnamthumbimage.jpg
890|a1|b1
911 |aTrần Thu Hiền
912|aNguyễn Thị Hiền
925 |aG
926 |a0
927 |aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVKT 003442 Đọc sinh viên 33(V) CAC 2018 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào