Sách tham khảo
34(V)122 SÔ 2018
Sổ tay soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật /
Kí hiệu phân loại 34(V)122
Nhan đề Sổ tay soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật /Biên soạn: Nguyễn Hồng Tuyến ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư pháp, 2018
Mô tả vật lý 263 tr. : minh họa ; 21 cm.
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Bộ Tư pháp. Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
Tóm tắt Trình bày những vấn đề chung trong soạn thảo văn bản qui phạm pháp luật. Phân tích các kĩ năng cơ bản trong soạn thảo văn bản và hướng dẫn soạn thảo một số văn bản cụ thể.
Từ khóa Văn bản qui phạm pháp luật
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Luật Hành chính
Từ khóa Soạn thảo văn bản
Từ khóa Sổ tay
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênLHC(1): DSVLHC 007165
000 01365nam a22003258a 4500
00172254
0022
00466A95E0B-F2B5-47D6-BCFB-236250D7CBB2
005201909191623
008190919s2018 vm ||||||viesd
0091 0
020 |a9786048113438|cTL tặng biếu
039|a20190919161846|bluongvt|c20190919134404|dhiennt|y20190910145853|zhientt
040|aVN-TVQG|cVN-DHLHNI-TT|dVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044|avm
084|a34(V)122|bSÔ 2018
24500|aSổ tay soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật /|cBiên soạn: Nguyễn Hồng Tuyến ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bTư pháp, |c2018
300 |a263 tr. : |bminh họa ; |c21 cm.
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Bộ Tư pháp. Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
520 |aTrình bày những vấn đề chung trong soạn thảo văn bản qui phạm pháp luật. Phân tích các kĩ năng cơ bản trong soạn thảo văn bản và hướng dẫn soạn thảo một số văn bản cụ thể.
653 |aVăn bản qui phạm pháp luật
653 |aViệt Nam
653 |aLuật Hành chính
653 |aSoạn thảo văn bản
653 |aSổ tay
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cLHC|j(1): DSVLHC 007165
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieutangbieu/2019/sotaysoanthaovanbanquyphamphapluatthumbimage.jpg
890|a1
911|aTrần Thu Hiền
912|aNguyễn Thị Hiền
925|aG
926|a0
927|aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVLHC 007165 Đọc sinh viên 34(V)122 SÔ 2018 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào