Sách tham khảo
378(V) XÂY 2015
Xây dựng nền tảng học liệu mở cho giáo dục đại học Việt Nam :
Kí hiệu phân loại 378(V)
Nhan đề Xây dựng nền tảng học liệu mở cho giáo dục đại học Việt Nam :đề xuất chính sách, tạo lập cộng đồng và phát triển giải pháp công nghệ =Building foundations for open educational resources for higher education in Vietnam: policies, communities and technological solutions /Cao Kim Ánh ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Mô tả vật lý 648 tr. : minh họa ; 24 cm.
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. Khoa Thông tin - Thư viện
Tóm tắt Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu về vấn đề xây dựng nền tảng học liệu mở cho giáo dục đại học Việt Nam, gồm: chính sách, mô hình học liệu mở; xây dựng nội dung và phát triển cộng đồng học liệu mở; công nghệ và công cụ cho học liệu mở.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Giáo dục đại học
Từ khóa Tài nguyên giáo dục mở
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênVG(1): DSVVG 000707
000 01565nam a22003018a 4500
00172256
0022
004BB955A75-E644-4E3E-B632-37AC69C17B72
005201909191706
008190919s2015 vm afh b 001 0vvie|
0091 0
020 |a9786046242642|cTL tặng biếu
039|a20190919170222|bluongvt|c20190919170118|dluongvt|y20190910154106|zhientt
040|aVN-TVQG|cVN-DHLHNI-TT|dVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044|avm
084|a378(V)|bXÂY 2015
24500|aXây dựng nền tảng học liệu mở cho giáo dục đại học Việt Nam :|bđề xuất chính sách, tạo lập cộng đồng và phát triển giải pháp công nghệ =|bBuilding foundations for open educational resources for higher education in Vietnam: policies, communities and technological solutions /|cCao Kim Ánh ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2015
300 |a648 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. Khoa Thông tin - Thư viện
520 |aTập hợp các bài tham luận nghiên cứu về vấn đề xây dựng nền tảng học liệu mở cho giáo dục đại học Việt Nam, gồm: chính sách, mô hình học liệu mở; xây dựng nội dung và phát triển cộng đồng học liệu mở; công nghệ và công cụ cho học liệu mở.
653 |aViệt Nam
653 |aGiáo dục đại học
653 |aTài nguyên giáo dục mở
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cVG|j(1): DSVVG 000707
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieutangbieu/2019/xaydungnentanghoclieumochogiaoducdaihocvietnamthumbimage.jpg
890|a1
911|aTrần Thu Hiền
912|aNguyễn Thị Hiền
925|aG
926|a0
927|aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVVG 000707 Đọc sinh viên 378(V) XÂY 2015 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào