Sách tham khảo
339 CÂM 2018
Cẩm nang doanh nghiệp về thị trường các nước thành viên Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) /
Kí hiệu phân loại 339
Nhan đề Cẩm nang doanh nghiệp về thị trường các nước thành viên Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) /Biên soạn: Nguyễn Thanh Hải ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công thương, 2018
Mô tả vật lý 196 tr. : minh họa ; 21 cm.
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Sở Công thương
Tóm tắt Giới thiệu về Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và thị trường các nước thành viên EU. Phân tích, đánh giá cơ hội và thách thức đối với một số ngành hàng xuất khẩu khi EVFTA có hiệu lực.
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Doanh nghiệp
Từ khóa Hiệp định thương mại tự do
Từ khóa Thị trường
Từ khóa EU
Địa chỉ DHLĐọc sinh viênKT(4): DSVKT 003443-6
000 01546nam a22003378a 4500
00172257
0022
0043B7990C0-34D0-47A3-AA93-A1F7B2AEC089
005201909191636
008190919s2018 vm ||||||viesd
0091 0
020 |a9786049315565|cTL tặng biếu
039|a20190919163214|bluongvt|c20190919141529|dhiennt|y20190910160117|zhientt
040|aVN-TVQG|cVN-DHLHNI-TT|dVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044|avm
084|a339|bCÂM 2018
24500|aCẩm nang doanh nghiệp về thị trường các nước thành viên Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) /|cBiên soạn: Nguyễn Thanh Hải ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bCông thương, |c2018
300 |a196 tr. : |bminh họa ; |c21 cm.
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Sở Công thương
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 195.|b4
520 |aGiới thiệu về Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và thị trường các nước thành viên EU. Phân tích, đánh giá cơ hội và thách thức đối với một số ngành hàng xuất khẩu khi EVFTA có hiệu lực.
653 |aViệt Nam
653 |aDoanh nghiệp
653 |aHiệp định thương mại tự do
653|aThị trường
653|aEU
852|aDHL|bĐọc sinh viên|cKT|j(4): DSVKT 003443-6
8561|uhttp://thuvien.hlu.edu.vn/kiposdata1/tailieutangbieu/2019/camnangdoanhnghiepvethitruongcacnuocthanhvienhiepdinhthuongmaitudovietnameuthumbimage.jpg
890|a4
911|aTrần Thu Hiền
912|aNguyễn Thị Hiền
925|aG
926|a0
927|aSH
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVKT 003446 Đọc sinh viên 339 CÂM 2018 Sách tham khảo 4
2 DSVKT 003445 Đọc sinh viên 339 CÂM 2018 Sách tham khảo 3
3 DSVKT 003444 Đọc sinh viên 339 CÂM 2018 Sách tham khảo 2
4 DSVKT 003443 Đọc sinh viên 339 CÂM 2018 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào