Bài viết tạp chí
Sai phạm nghiêm trọng trong cổ phần hóa gây thất thoát lớn tài sản Nhà nước: Cần phải khởi tố điều tra làm rõ
Nhan đề Sai phạm nghiêm trọng trong cổ phần hóa gây thất thoát lớn tài sản Nhà nước: Cần phải khởi tố điều tra làm rõ
Tóm tắt Phân tích một số sai phạm nghiêm trọng trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ngành giao thông, nguyên nhân và trách nhiệm. Kiến nghị hình thức xử lí cao hơn.
Từ khóa Luật Hành chính
Từ khóa Cổ phần hóa
Từ khóa Xử lí vi phạm
Từ khóa Khởi tố điều tra
Từ khóa Sai phạm nghiêm trọng
Từ khóa Thất thoát tài sản nhà nước
Nguồn trích Pháp lý.Hội Luật gia Việt Nam,2019. – Kỳ phát hành cuối tháng 5, tr. 29-32.
000 00000nab#a2200000ui#4500
00172262
0026
00410BA4DAF-61EB-4757-A447-FC45413C938F
005201909121346
008081223s VN| vie
0091 0
039|a20190912134608|bmaipt|y20190912113505|zyenkt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
24510|aSai phạm nghiêm trọng trong cổ phần hóa gây thất thoát lớn tài sản Nhà nước: Cần phải khởi tố điều tra làm rõ
520 |aPhân tích một số sai phạm nghiêm trọng trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ngành giao thông, nguyên nhân và trách nhiệm. Kiến nghị hình thức xử lí cao hơn.
653 |aLuật Hành chính
653 |aCổ phần hóa
653 |aXử lí vi phạm
653 |aKhởi tố điều tra
653 |aSai phạm nghiêm trọng
653 |aThất thoát tài sản nhà nước
7730 |tPháp lý.|dHội Luật gia Việt Nam,|g2019. – Kỳ phát hành cuối tháng 5, tr. 29-32.|x2354-0834.
911 |aKhuất Thị Yến
912 |aPhạm Thị Mai
925 |aG
926 |a0
927 |aBB

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào