Bài viết tạp chí
Trao đổi về bài viết: “Các bị cáo phạm tội giết người hay tội cố ý gây thương tích? /
Tác giả CN Lê, Anh Tuấn
Nhan đề Trao đổi về bài viết: “Các bị cáo phạm tội giết người hay tội cố ý gây thương tích? / Lê Anh Tuấn
Tóm tắt Nêu tóm tắt nội dung tình huống trong bài viết "Các bị cáo phạm tội giết người hay tội cố ý gây thương tích?” được đăng trên Tạp chí Tòa án nhân dân số 16/2019 và các quan điểm về một tình huống cụ thể còn nhiều quan điểm khác nhau đối với việc định tội danh.
Từ khóa Luật Hình sự
Từ khóa Phạm tội
Từ khóa Tội cố ý gây thương tích
Từ khóa Tội giết người
Nguồn trích Toà án nhân dân.Toà án nhân dân tối cao,2019. - Số 20, tr. 41-43.
000 00000nab#a2200000ui#4500
00172739
0026
0049BCE916A-7AFA-4900-83BE-BDC25EC33B6A
005201911141615
008081223s VN| vie
0091 0
039|a20191114161422|byenkt|y20191113134653|zmaipt
040 |aVN-DHLHNI-TT
0410 |avie
044 |avm
1001 |aLê, Anh Tuấn
24510|aTrao đổi về bài viết: “Các bị cáo phạm tội giết người hay tội cố ý gây thương tích? / |cLê Anh Tuấn
520 |aNêu tóm tắt nội dung tình huống trong bài viết "Các bị cáo phạm tội giết người hay tội cố ý gây thương tích?” được đăng trên Tạp chí Tòa án nhân dân số 16/2019 và các quan điểm về một tình huống cụ thể còn nhiều quan điểm khác nhau đối với việc định tội danh.
653 |aLuật Hình sự
653 |aPhạm tội
653 |aTội cố ý gây thương tích
653 |aTội giết người
7730 |tToà án nhân dân.|dToà án nhân dân tối cao,|g2019. - Số 20, tr. 41-43.|x1859-4875.
900 |a1
911 |aPhạm Thị Mai
912 |aKhuất Thị Yến
925 |aG
926 |a0
927 |aBB

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào